Raser & färger

Rastema, del 2 - Strävhår

2010-08-29 23:10 #0 av: FeliciaS

I pågående artikeltema presenteras de olika marsvinsraserna, indelade i tre olika grupper. Nu har vi kommit till del två där ni ska få läsa mer om gruppen Strävhår där raserna Abessinier, Rex, Teddy, Schweizer-Teddy och Skinny ingår.

Liksom i gruppen Korthår (se artikeln "Rastema, del 1 - Korthår") finns det fem olika strävhårsraser. Fyra av dem är godkända raser och en av dem, CH-teddy, är på dispens. Att en marsvinsras är på dispens innebär att de ställs ut i rasklass på samma villkor som andra raser - de kan få CK, Cert och tilldelas BIS-placeringar, men marsvinet får inte sin titel (Svensk Champion vid tre cert) förrän rasen godkänts och ingår i Svensk Marsvinsstandard.

Pälstyperna hos de olika strävhåren skiljer sig åt och vad som är specifikt för varje ras kan du läsa nedan. Rex och Teddy är dock två olika raser som ser i princip likadana ut, de skiljer sig enbart genetiskt. Parar man en Rex med en Teddy blir avkomman därför släthårig. Eftersom Rex och Teddy inte skiljer sig utseendemässigt har de samma rasstandard, till skillnad från de övriga strävhårsraserna. Ingen av strävhårsraserna bedöms efter färg eller teckning, vilket korthåren gör, och därför kan de vara i vilken färg som helst för att ställas ut i rasklass.

Abessinier

Aby är ett vanligt smeknamn för Abessiner, men ofta hör man även att de kallas för virvelmarsvin, vilket är fel. Virvelmarsvin ska inte förväxlas med rasen Abessinier, eftersom det förstnämnda är en benämning på ett marsvin som är blandras med virvlar - som i övrigt kan se ut hur som helst.

Abessinier: Parcanovis Bindi
Abessinier: Parcanovis Bindi. Foto: FeliciaS (Felicia Strid)

Abessiniern är en gammal ras som har funnits länge då de avlats fram från virvelmarsvin, vilket ibland kan visa sig genom extra virvlar även om föräldradjuren är mycket rastypiska. De ska ha åtta till tio rosetter (virvlar) i ett särskilt rutmönster: fyra stycken över ryggen och sidorna, samt fyra på bakdelen. Förutom de åtta rosetterna får marsvinet bara ha rosetter framför kragåsen - nosrosetter (små virvlar på nosen) eller bogrosetter (virvlar vid skuldrorna). Åsar kallas de "pälskanter" som sitter mellan rosetterna och ramar in dem. En Abessinier ska också ha man och mustasch som står ut från kroppen. Har den inte det blir den diskvalificerad i rasklass på utställning. De viktigaste punkterna som domaren bedömer är alltså rosetterna och åsarna, som är det mest rastypiska för Abessiniern och inte finns hos någon annan marsvinsras. Till skillnad från andra marsvinsraser där man vill ha korta och breda huvuden, ska Abessinierns huvud ge ett trekantigt intryck, som de ursprungliga och vilda marsvinen har.

Eftersom Abessiniern är en strävhårsras ska dess päls vara sträv och tät, samt kännas stickig och styv. Längden på pälsen ska vara ungefär fyra till fem centimeter. Det är ganska ovanligt med enfärgade Abys, vanligast är teckningarna brindle och roan, samt tvåfärgade. Deras päls är väldigt lättskött, de behöver inte borstas eller klippas. Vill man ställa sin Aby i rasklass på utställning ska de inte badas för nära inpå utställningen, eftersom det gör pälsen mjuk. Är de rena och presentabla behöver de inte ens badas, vilket gör de relativt enkla att ställa ut i rasklass.

Nosrosetter på Aby

Ofta pratas det om "abytemperament". Abessiniern brukar sägas vara lite tuffare och vildare än andra marsvinsraser - de är väldigt nyfikna, busiga och aktiva. Men, precis som med alla marsvin, är både temperament och personlighet något individuellt och varierar mellan alla marsvin även av samma ras.

Katarakt (gråstarr) är en ögonsjukdom som förut var vanlig inom rasen men som blivit mer sällsynt, dock förekommer det fortfarande.

Rex

På 1970-talet upptäcktes de första Rexarna på en utställning i England, och så småningom utvecklades rasen vidare av en man vid namn Fred Holmes. Hans avelsarbete ledde till att antalet Rexar i Storbritannien ökade, och resultatet är att de finns än idag. Den första Rexen hette Fred och hade teckningen Dutch, i färgerna red/white. Fred var den hane som Fred Holmes byggde upp sin Rexavel från, med hjälp av Dutch-honor som han själv redan hade. Så småningom föddes det Rexar i andra färger och agouti blev en vanlig färg, precis som den fortfarande är. Hos agoutifärgade marsvin visade sig nämligen pälsen strävare, vilket är bland det mest önskvärda hos rasen eftersom de är strävhår. Särskilt sträv och bra päls anses de marsvin ha som har färgen silveragouti eller cinnamonagouti. I slutet av 70-talet fick Rexarna en Guidestandard i Storbritannien, och i maj 1984 blev de en ras med full, godkänd standard.

Som redan nämnt är pälsen det viktigaste ur rasstandard- och utställningssynpunkt. Punkterna pälsriktning, pälskvalitet och pälstäthet är tre enskilda bedömningspunkter där maximal poäng är 25, 15 respektive 15. Det är totalt 55 poäng, och maxpoängen är 100. En Rex ska ha sträv, styv och krusig päls som är utåtstående över hela kroppen och samtidigt såpass tät att hårbotten inte syns. Pälslängden ska vara ungefär tre centimeter. För att en rexpäls ska vara sträv på utställningen bör marsvinet inte badas alltför nära utställningsdagen, men de bör fortfarande presenteras rena. Beroende på marsvinets strävhet och hur rent det är brukar ungefär en vecka från utställningsdagen vara rimligt. De ska även trimmas för att få en jämn pälslängd. Kroppsformen hos en Rex ska vara kompakt med runda former samt brett och kort huvud. Rexar blir ofta stora med en vikt som brukar ligga runt eller över 1,2 kilo. Trots sin storlek är de ofta väldigt lugna, vänliga och sällskapliga.

Rex: BIR-06 SCh NCH Ulvus Silverlord
Rex: BIR-06 SCh NCH Ulvus Silverlord. Foto: Arcticas (Margareta Korvi)

På Rex och Teddy med tät päls kan svampinfektioner i huden förekomma oftare än hos andra marsvinsraser eftersom den täta pälsen håller kvar fukten i pälsen längre, vilket skapar en trivsam miljö för svamp. Låt därför pälsen torka helt torrt efter bad, och använd ett milt schampo. Svamp är dock oftast relativt lätt åtgärdat och inget som marsvinet lider av så länge det behandlas. Däremot får de inte undvikas att badas om de är smutsiga, eftersom infektioner och andra hudproblem trivs ännu bättre i smutsig päls.

Teddy

Rasen Teddy har åtminstone funnits sedan år 1967 då den upptäcktes i USA, där den fortfarande tillhör en av de mest populära marsvinsraserna. Till Sverige kom de 20 första Teddymarsvinen år 1982, i färgerna black, black/white, chocolate och himalaya - inte en så stor variation bland färgerna som vi ser på Teddy idag. De första 20 importerade Teddysarna blev grunden för en del av dagens svenska Teddy, och inte förrän år 1990 skedde nästa Teddyimport. Då kom tre marsvin från England, senare kom det yttligare amerikanska Teddys till Sverige och så småningom även tyska och från våra grannländer. I början korsade man Teddy med Nonself och Self för att få dem i andra färger, som roan och agouti. Då bedömdes dessutom Teddy efter färg och teckning på utställning, vilket arbetades för att få bort på alla strävhårsraser. Idag får en Teddy ha vilka teckningar eller färger som helst för att ställas ut i rasklass, och färgvariationen är betydligt större än den var på 80-talet och i början av 90-talet.

Precis som hos Rex är pälsen och dess strävhet det viktigaste hos Teddy. Drygt hälften av maxpoängen på bedömningen är pälspunkter: pälsriktning, pälskvalitet och pälstäthet, vilket gör det otroligt viktigt att en Teddy har bra päls för att lyckas på utställning. Pälsen ska vara runt tre centimeter på hela kroppen, och stå rakt ut. Den ska också vara tät, sträv och styv med krusiga hårstrån - precis som hos Rex. Andra punkter som bedöms är Kroppsform, Öron, Ögon och Kondition/Presentation - punkter som finns med på alla rasbedömningar. En Teddy ska ha en kroppsform som ger ett runt intryck, huvudet ska vara kort och brett och nacken ska vara marsvinets högsta punkt. Öronen önskas stora, släta och slokande, ögonen stora och runda. Rex och Teddy har samma rasstandard.

Inför en utställning ska Teddyn trimmas, på samma sätt som man trimmar en Rex. De längsta och grövsta hårstråna ska trimmas bort för att pälslängden ska bli jämn, och allra bäst resultat får man om trimningen påbörjas cirka fyra veckor innan utställning. Då trimmas pälsen rejält - alla grova och långa hårstrån plockas bort. Sedan kan man trimma lite var-varannan dag fram till utställningen för ett jämnt och kort (önskvärt) resultat. De ska dessutom badas, ungefär en vecka innan utställningsdagen, beroende på marsvinets egna pälssträvhet.

Teddy brukar anses vara en lugn och trevlig marsvinsras, som tycker om att mysa i famnen likväl som att motionera på golvet. De brukar ha förhållandevis enkla födslar och honorna tar väl hand om sina ungar. I Sverige är Teddy den vanligaste marsvinsrasen, om man ser till antalet registrerade marsvin i SMF.

Teddy: Sweet Dream's Madicken på Junibacken
Teddy: Sweet Dream's Madicken på Junibacken. Foto: Sandra Bohman (Sandra-B)

Schweizer-Teddy

Till utseendet sett ser en Schweizer-Teddy, vanligtvis kallad CH-teddy, ut som en långhårig Teddy. Dock är inte raserna släkt med varandra eller har något annat gemensamt genetiskt sett. Parar man en Teddy med en CH-teddy blir avkomman släthårig precis som om man parar en Rex med en Teddy, eftersom anlaget för CH-teddyns päls är recessivt. Som man hör på namnet (Scweizer-Teddy) kommer rasen ursprungligen ifrån Schweiz, men de blev snabbt populära i Tyskland och även i Sverige. Sedan år 2004 har rasen funnits i Sverige, och den har spridit sig relativt snabbt i framförallt södra delen av vårt land. Nu är CH-teddy en ras på dispens, efter att ha tillhört Guidestandard i flera år.

Det som är speciellt för CH-teddyn är dess pälsbyte. Hur ofta pälsbytet sker och hur mycket pälsen förändrar sig varierar mellan varje marsvin, men första pälsbytet brukar infalla när de är knappt ett halvår gamla. Under ett pälsbyte kan de ibland se väldigt ojämna ut, och då får man vänta med att ställa ut dem tills pälsen har kommit tillbaka igen. Gemensamt för alla CH-teddy däremot, är att de föds korthåriga med vågig eller slät päls, för att sedan få allt längre päls ju äldre de blir. Dock växer inte pälsen ständigt, som den gör på långhår, utan pälslängden stannar på cirka fem till åtta centimeter. Alla CH-teddysar har inte samma pälslängd, de finns som både väldigt korthåriga och väldigt långhåriga. Dock får inte pälsen vara kortare än fyra centimeter eller längre än tio centimeter för att marsvinet ska godkännas på utställning, den ideala pälslängden är sex centimeter.

En CH-teddy ska ha tät och utåtstående päls över hela kroppen, som dock brukar borstas eller kammas något framåt inför bedömning. Pälsen är kortare på huvudet och hårstråna samt morrhåren är krusiga. Det finns också Crested CH-teddy, men de bedöms precis som vanliga CH-teddy, utan hänsyn till cresten. Inför utställning ska CH-teddys ha jämn och sträv päls. Badas gör de lämpligast två veckor innan utställning, gärna med något strävhårsschampo. Därefter måste de torkas helt torra med hårtork, pälsen blir lätt fnurrig om den lämnas fuktig.

CH-teddy blir ofta stora och rejäla, de flesta väger åtminstone uppåt 1100 gram eller mer som fullvuxna. De är över lag lugna, men har inte sällan bestämda åsikter. I flockar med andra marsvin brukar CH-teddysarna passa in och komma överens med resterande flockmedlemmar, de bråkar sällan med andra marsvin. Honorna brukar vara väldigt duktiga mammor som sköter om både sina egna och andras ungar. Däremot tenderar CH-teddys att inte ha så mycket kämparglöd som många andra marsvin har, utan de verkar ge upp lättare vid t.ex. sjukdom, toxicos eller skador.

CH-teddy Halloweens Cherchez
CH-teddy: Halloweens Cherchez. Foto: FeliciaS (Felicia Strid)

Skinny

Nakenmarsvinen avlades fram för djurförsök på 1970-talet i Canada. De uppstod först som en mutation, men uppskattades av forskarna med tanke på att de saknade päls och var bra för hudtester. Samtliga Skinnymarsvin som användes till djurförsök var pe white, de andra färgerna uppkom senare när de korsades med andra marsvinsraser. År 1976 smugglades de ut från laboratoriumet och började avlas på som husdjur. Som sagt använde man andra marsvinsraser för att förbättra hälsan hos Skinnymarsvinen, och på så sätt uppkom de även i andra färger. Importen av Skinny till Sverige skedde år 2002 från USA och sedan dess har de snabbt blivit populära.

Efter att ha ingått i Guidestandard antogs Skinnyn som en godkänd ras i SMF år 2008. Det mest specifika för rasen är självklart pälslösheten, vilken Skinnyn är ensam om som godkänd marsvinsras i Sverige. Huden ska vara varm, slät och elastisk med tydliga hudveck runt halsen och benen. De ska ha sträv och krusig päls på nosryggen (vilken ska sträcka sig fram till öronen som ett "V"), benen (upp till armbågen/knäet), tassarna och tårna. Behåring runt könsöppningen är önskvärt. Över- eller underbehåring förekommer också hos Skinny. Antingen kan de sakna nästan all päls, eller så kan de vara nästan helt täckta med krusiga hårstrån. Ofta kallar man dessa överbehårade Skinny för "varulvsskinny". Behåringen är också något som kan förändras mycket under marsvinets liv. En Skinny kan födas nästan helt naken för att sedan få normal behåring, eller tvärtom. Honor brukar dessutom få mer päls under dräktigheten.

Skinny: SCh Morris Xanti
Skinny: SCh Morris Xanti. Foto: Trocadero (Stina Risell)

Trots att de saknar päls behöver även Skinnymarsvin badas, framförallt för att få bort död hud. De kan också behöva smörjas in med någon mjukgörande salva för att huden ska hållas mjuk och smidig. På sommaren måste de även smörjas in med solskyddskräm för att inte bli brända av solen då de vistas utomhus. Eftersom de inte har någon skyddande päls måste alltid klorna hållas ovassa och lagom korta, så att de inte river sig själva när de kliar sig.

Trots sin pälslöshet är inte Skinnymarsvinen allergivänliga, vilket många tror. Oftast reagerar allergiker på hudavlagringarna och inte på pälsen. Skinnysar är livliga och pigga marsvin, som dessutom äter och därmed bajsar mer än normalpälsade marsvin. Eftersom de saknar päls kan de inte hålla värmen lika bra, utan måste äta mer för att få energi till att hålla sig varma. De brukar också gilla att ha någon varm och mjuk plats att krypa in i, exepelvis en fleecefilt, fleecetröja eller mysrulle.

Många Skinnyuppfödare använder korthår för att förbättra typ och kropp på sina Skinny. Resultatet blir Skinnybärare - den ostandardiserade rasen Lakeland. Parar man däremot Skinny med en Lakeland blir det hälften Skinny, hälften Lakeland. En Skinnybärare kan skiljas från vanliga korthåriga marsvin genom att deras päls är vågig när de är små, medan pälsen är slät på korthåren. Därför går det att veta vilka ungar som är Lakeland och vilka som är korthår om du får pälsade ungar i en Lakelandkull.

Överpälsad Skinny: Morris Ådi
En överbehårad Skinny: Morris Ådi. Foto: Trocadero (Stina Risell)

Källor:
Svenska Marsvinsföreningen
"Om Abessiniern" från Tiburon's marsvin
"The History of the Rex" av Julie Ridgley
"Teddy - en ras i ständig förändring" av Jens Lindgren, SMF-58 Malaxis
"Livet med Ch-teddy" (MM nr 6/08) av Petra Henricson, SMF-209 Halloweens
"CH Teddy" från Sagas marsvin

Anmäl
2010-11-14 12:48 #1 av: [Maijah]

Trevlig artikel! Glad

Anmäl
2010-11-14 12:57 #2 av: kawaiichou

Kul läsning :)

Anmäl
2010-11-14 13:04 #3 av: Fridaaaa

bra artikel! :)

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2010-11-14 14:30 #4 av: Fabiola

Bra artickel :). Alltid kul att lära sig mer...

Anmäl
2010-11-14 20:12 #5 av: [Strawberi]

Bra jobbat Felicia! Roligt att få läsa någoting nu när jag är uttråkad! :)

Väl bemött!
SMF 462 Strawberis
Uppfödare av Sheltie & Coronet
http://strawberis.se/

Anmäl
2010-11-14 20:20 #6 av: [Tisslibiie]

Jättebra och intressant artikel! :D

Anmäl
2010-11-14 22:36 #7 av: [Licroana]

bra artikel :)

Mvh Carro :-)

Anmäl
2010-11-14 23:03 #8 av: Creation

Bravo! :)

/Louise - Medarbetare på marsvin.ifokus.

Anmäl
2010-11-14 23:36 #9 av: FeliciaS

Tack allihop, kul att den uppskattas :)

Anmäl
2010-11-16 13:58 #10 av: godisgrisen

Tack för ännu en jättebra artikel!

 

Anmäl
2010-11-25 16:07 #11 av: trocadero

Bra artikel!

Måste bara poängtera att det är i princip omöjligt att skilja skinnybärare och ickebärare åt. Visst SKA bärarna ha den rastypiska lite sträva pälsen men då dom kan bli i princip allt ifrån helt släta till "semi-långhår" (beroende på hur man avlar) så kan man inte skilja en bärare och en icke bärare åt ur kullar där båda kan förekomma.

Sen verkar det ju tyvärr vara många som använder sej av det sättet att rasbestämma dom på. Men tyvärr fungerar det inte så.

 

Sen måste jag också bara säga att visst kan man ju ha på solskyddskräm på skinnysarna om dom ska vara ute och verkar påverkas. Men det är ju inget måste utan det är väl som med alla marsvin, dom ska inte ha för mycket direkt sol. Mina skinnysar är ute varje sommar och jag har aldrig behövt smörja in någon av dom.

Anmäl
2011-01-18 22:11 #12 av: mjuhm

Wow, fick just reda på att mitt marsvin är en Teddy :)!

Men.. Tror han är en liiten blanding efterssom han har väldigt små och svaga virvlar på sidan om magen och en på rumpan/längre ner på ryggen. Glad

Anmäl
2011-01-18 22:22 #13 av: Fridaaaa

#12 Då är han antagligen pet ja ;)

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2011-01-18 22:22 #14 av: Cavia

fast svaga virvlar kan både teddy och rex ha, så kallade "fnurror". Ett rätt så vanligt fel på båda raserna...

Anmäl
2011-01-18 22:27 #15 av: mjuhm

#14 Vad menar du med "fel"? Förvånad

Virvlar och virvlar.. Det går inte och förklara riktigt vad jag menar med virvlar för dom är lixom inte likdana som på virvelmarsvinen.

Anmäl
2011-01-18 22:32 #16 av: Abico

#15 - Ett rastypiskt fel, som inte stämmer överrens med rasstandarden helt enkelt :)

Hanna 

Anmäl
2011-01-18 22:43 #17 av: mjuhm

#16 Puuh..! Jag var rädd att de kunde orsaka typ fel hos marsvinen, som hos vissa hundar. En del raser får ju t.ex. höftproblem osv, fast.. Det är ju kanske inte för att de är fel färgade eller vad man nu ska säga.. Okej, ska sluta med mitt babbel:)!

Men då behöver jag inte vara orolig i onödan.

Anmäl
2011-01-24 05:06 #18 av: Lyan

Jättebra artikel!

Och så kommer jag med mina "specialare"

Det finns nog inget som kan visa att en lakeland verkligen kan se precis hur som helst som min Oops Wojvoj som var en satincoronetlakeland!

Vänliga hälsningar Emmy
*Min hemsida  *Satin och satinsjukan  *Färggenetik
Svarar jag inte på PM? Påminn mig! Jag glömmer lätt

Anmäl
2011-01-24 12:37 #19 av: mjuhm

Kyss

Anmäl
2011-01-24 14:59 #20 av: [Jessica-B]

Är jätteglad för både del 1 och 2 av artiklarna. Väldigt genomgripande. :) Toppen skrivet Felicia!

Anmäl
2011-01-26 01:47 #21 av: Creation

#18 Vilka korkskruvslockar! :)

/Louise - Medarbetare på marsvin.ifokus.

Anmäl
2011-01-26 01:58 #22 av: Lyan

#21 Japp! Där behövdes inga dyra locktänger och hårförlängningar ;-) Blev till och med ifrågasatt om det verkligen var hon som fött den första skinnyungen hon fick, inte ens när jag berättade att de enda i buren var hon och Birk (hane) blev jag trodd :-S Anledningen till att de satt ihop var för att jag hade skrivit fel datum i almanackan och hon var inte särskilt bebisknubbig alls

Vänliga hälsningar Emmy
*Min hemsida  *Satin och satinsjukan  *Färggenetik
Svarar jag inte på PM? Påminn mig! Jag glömmer lätt

Anmäl
2011-04-03 18:12 #23 av: Misarn

Tycker Rex och Teddy marsvin är så fina och speciella i pälsen med allt sitt fluff =)

Anmäl
2011-04-03 19:29 #24 av: Carro-m

Lite nyfiken, blir det någon del 3, om långhår? ;)

 

Hemsida

Anmäl
2011-04-04 20:27 #25 av: FeliciaS

#24 Jajamän, den kommer så småningom ;)

Anmäl
2012-04-18 02:44 #26 av: [copicaddicted]

Och 1 år efter en jakande kommentar på långhåren så lyser den med sin frånvaro ännu Flört


Anmäl
2012-04-18 09:08 #27 av: Cola&Bacardi

Bra artikel! :) Teddysar/rexar är så söta! <3

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.