Övrigt

Angående Agrias skötselråd för marsvin

2011-08-26 05:52 #0 av: Sandra-B

Den 23 augusti 2011 fanns en artikel "Felriktad kärlek gör marsvinen sjuka" publicerad i oerhört många dagstidningar runt om i landet. Bakom artikeln låg Agrias nya skötselråd som hävdar bland annat att grönsaker orsakar magproblem hos marsvin. Jag skickade en insändare till "min" tidning och i den här artikeln kommer jag att gå in mer ingående på vad jag anser är fel med dem.

I artikeln, skriven av Johan Nilsson på TT med utgång från Agrias artikel om deras nya skötselråd, kan man läsa att många marsvin får fel skötsel på grund av ägarnas okunskap och så långt håller jag med.
Vidare kan man läsa att ägarna litar på att marsvin kan äta det de tycker är gott och skriver därefter att exempelvis pellets och grönsaker är godsaker som kan orsaka smärtsamma och livshotande magproblem.

Kraftfoder

Huruvida man ska ge pellets eller inte till marsvin är ett rätt omdiskuterat ämne, personligen föredrar jag att ge någon form av säd, såsom korn-, havre- eller vetekross eller helt vanlig havregryn istället. Det är dock inte för att pellets skulle orsaka "smärtsamma och livshotande magproblem" utan för att jag tror att det är nyttigare med så naturlig föda som möjligt för djuren och för att många pelletssorter innehåller en för hög halt kalcium, vilket kan orsaka problem med bland annat urinstenar.

Att man inte ska ge gnagarblandningar tror jag att de allra flesta är överens om, likaså att det är långt ifrån alla vuxna marsvin som verkligen behöver någon sorts kraftfoder- för många räcker hö, vatten och grönsaker (växande och gamla djur kan dock behöva extra energi i form av ett bra kraftfoder).

Grönsaker (C-vitamin)

Att grönsaker skulle orsaka smärtsamma och livshotande magproblem skulle möjligen kunna stämma om (/när) det handlar om djur som inte är vana vid att äta grönsaker och man helt plötsligt ger dem en väldigt stor mängd. Köper man sina marsvin från en seriös uppfödare är de vana vid att äta grönsaker från det att de är bebisar, de som inte är vana vid grönsaker kan man vänja genom att introducera det försiktigt.

Om man besöker Agrias hemsida så är inte ens de överens med Johan Nilsson om att marsvin inte ska få grönsaker utan de säger att det går att ge "lite av c-vitaminrik paprika eller vitkål– men inte i för stora mängder".

Alla som har lite kunskaper om marsvin vet att de, i likhet med människor och apor, inte kan tillverka C-vitamin själva utan behöver få det tillsatt i sin kost dagligen. Kan det finnas något bättre sätt att ge dem det än genom en naturlig källa, det vill säga grönsaker dagligen? Jag anser inte det och jag vågar påstå att de flesta uppfödarna och även många "vanliga" marsvinsägare håller med mig. Det är dock inte grönsaker som gurka, sallad och tomat det handlar om, utan nyttiga grönsaker som vitkål, paprika, persilja och blomkål (även blasten).

Veterinären som skrivit Agrias skötselråd hävdar att det bästa sättet är att ge dem det direkt i munnen, jag håller verkligen inte med om detta och kan referera till både mina egna djur och många andras som aldrig har fått C-vitamin på annat sätt än genom nyttiga grönsaker och det utan att drabbas av någon brist.

Anledningen till att veterinärer går ut med den rekommendationen tror jag är för att de får se flera marsvin som lider av C-vitaminbrist där ägarna hävdar att de ger grönsaker och således tror veterinärerna inte att det räcker. Jag tror dock inte att någon tänker på att kolla upp vilken sorts grönsaker de får eller hur ofta grönsaker ges. Som sagt ovan så ska det vara nyttiga grönsaker som ges, inte sådana som mest innehåller vatten som istället lämpar sig perfekt som godis.

Ett vuxet marsvin behöver ungefär 1mg C-vitamin/100 g kroppsvikt och dag, ett normalstort marsvin behöver alltså runt 10 mg C-vitamin dagligen vilket (enligt livsmedelsverket) motsvarar ungefär fem gram gul paprika- en otroligt liten mängd som krävs med andra ord, även om det är att rekommendera att ge mer än så för att vara helt på den säkra sidan att de får i sig vad som behövs.

Ungefär en handfull totalt av två-tre nyttiga grönsaker brukar kunna vara lagom att ge per djur och dag.

Burunderlag

Om vi sen går vidare till vad det står om burunderlag så står det i artikeln att spån inte bör användas eftersom det dammar och istället rekommenderar man halm som underlag. Läser man vidare på Agrias hemsida så är det för att dammet kan fastna vid hanarnas könsorgan och orsaka hudinflammationer, håller man koll i de regionerna och rengör vid behov (vilket man behöver göra oavsett burunderlag) bör spånet således inte kunna skada- såvida djuren inte är väldigt känsliga för visst dammar spån. Det är dock mest precis när man håller på med det nya spånet som det dammar och det finns olika sorters spån som dammar mer eller mindre mycket.

Enligt Agrias hemsida så är halm ett bra bottenmaterial eftersom det är naturligt och djuren kan sysselsätta sig genom att leka och gräva i det. De tycker dock att man kan använda både fleece och papperspellets också.

Jag anser inte att halm är ett bra bottenmaterial, främst av den anledningen att uppsugningsförmågan är lika med noll, det krävs alltså någonting under som suger upp kisset för att det inte ska bli riktigt äckligt i buren, dessutom så luktar blött halm inget vidare.

Spån är det absolut vanligaste bottenmaterial i marsvinsburarna i Sverige och för de allra flesta fungerar det bra, tycker man inte att det är bra så får man prova sig fram tills man hittar något man tycker passar.

Dölja sjukdomar

Marsvin döljer mycket riktigt ofta hur de egentligen mår, det är därför mycket svårt att se om ett marsvin exempelvis har ont i en tass eller om de är ledsna för att de exempelvis bor själva. Anledningen till detta är att marsvin är flock- och bytesdjur, en individ som mår dåligt blir en belastning för flocken och blir därför utstött och som utstött har de otroligt svårt att klara sig undan sina fiender då de inte har några vänner som hjälper till att hålla vakt mot rovdjur och liknande.

Agrias övriga skötselråd

Om man lämnar artikeln som blivit publicerad i tidningarna och tar sig en närmare titt på skötselråden som är publicerat på Agrias hemsida så hittar man en del bra fakta också, som att marsvin mestadels ska äta hö, att de behöver C-vitamin dagligen och att vitaminberikat kraftfoder inte är att lita på, att gnagarblandning är farligt och sidan som handlar om sjukdomar hos marsvin. Andra positiva saker som står är att marsvinen ska släppas ut varje dag, att de ska ha tillgång till någon form av gömställe, att marsvin måste äta mycket hör bland annat för att hålla tänderna i trim och att klorna ska klippas lite och ofta så att de inte blir för långa

Det man kan reagera på i övrigt när det gäller vad Agria publicerar på en av sina sidor angående marsvin ("Råd till dig som vill skaffa marsvin") är att veterinären som skrivit skötselråden under rubriken "Bör man ha ett eller flera marsvin" inte säger att marsvin ska vara två eller fler (vilket går att läsa i jordbruksverkets regler) utan att man bör ha fler eftersom de älskar sällskap. En fin skillnad kan tyckas, men det är en rätt rejäl skillnad på bör och ska när det verkligen gäller...

På en av de andra sidorna (Agria har fem olika sidor med information som handlar om marsvin plus artikeln om de nya skötselråden på sin hemsida) så står det att marsvin kan bo flera tillsammans (återigen missar de att marsvin ska bo flera ihop) men här passar de även på att nämna att honor och hanar kan bo ihop- de utelämnar dock att det garanterat blir ungar och alla de risker som den dräktiga honan utsätts för och de problem som kan uppstå under dräktigheten (vilket dock ta upp på en annan sida).

Att ha fertila honor och hanar tillsammans under annat än planerad och kontrollerad avel är inte klokt rent ut sagt och innebär en väldig risk för honans hälsa i längden- samt en massa marsvinsungar man ska hitta bra hem till. Att bli uppfödare kräver mer än att ha en hona och en hane, det kräver kunskap, intresse och engagemang både innan, under tiden och efteråt. Något som få tänker på.

Avel

När man kommer in på vad de skriver om avel så märker man snabbt vilken dålig koll de har och man förstår var många marsvinsägare får sin "kunskap" om avel ifrån, något som drabbar de unga marsvinen.

Det går att läsa att marsvinshonor måste vara fyra till sju månader när hon paras första gången om hon ska användas i avel och att livshotande problem annars riskeras eftersom marsvinets bäckenben förbenas och förlossningskanaken blir för trång och försvårar för ungarna att komma ut.

Enligt Svenska Marsvinsföreningen ska ingen hona få sin första kull innan hon är minst sju månader gammal, även det är i yngsta laget för många uppfödare. Många uppfödare sätter inte sina honor med hane innan de är åtminstone sju månader och väger allra minst 800 gram, vissa inte förrän de är närmare tolv månader. Givetvis är det individuellt när en hona är redo att sättas i avel och man måste utgå från hur hon är både fysiskt och mentalt.

Vad de allra, allra flesta är helt överens om är dock att en hona på fyra månader fortfarande är en unge och definitivt för ung för att sättas i avel redan då.

Vad gäller att bäckenbenet växer ihop (vid ungefär ett års ålder, vilket har sagts under lång tid) stämmer det definitivt inte. Det finns många uppfödare som inte låter sina honor få första kullen förrän de är drygt tolv månader (vissa har haft förstföderskor på både två och tre år, personligen känner jag till en femårig förstföderska- dock ej planerad, där allt gått bra- även om det inte är att rekommendera) som inte råkar ut för fler problem med förlossningar än vad yngre djur gör. Snarare är det så att de är mer mogna och således blir de generellt bättre mödrar (även om det såklart är olika från individ till individ).

Faktan om att bäckenbenet förbenas vid tolv månaders ålder uppstod, efter vad jag har hört, efter en felöversättning från engelsk veterinärlitteratur på 1970-talet. Vad det egentligen stod ska ha varit att bäckenet blir mindre elastiskt med ökad ålder och att det kan bidra till svårare förlossningar eftersom det inte öppnar sig som det ska.

Fortsätter man ner till nästa stycke som handlar om hur länge dräktigheten varar får man läsa att en normal marsvinsdräktighet varar 59-72 dygn. Att det inte kan skilja upp till 13 dygn på en normal dräktighet anser jag säger sig självt och alla som varit med om att få marsvinsungar födda före dygn 63 vet att det inte är något som helst normalt med det. Om det är möjligt att klara ungar födda så tidigt som på dygn 60 ställer jag mig personligen mycket frågande till.

Snarare räknas väl dräktigheter på 67-70 dygn (+/- 2 dagar) till vad som kan anses vara normalt, även om det sällan är någon höjdare att få ungar födda på dygn 65.

Att första kullen är mycket liten är ytterligare en sak som inte stämmer, dock verkar väldigt unga honor ha en tendens att få små kullar vilket skulle kunna förklara veterinärernas åsikt i frågan eftersom de tycker att marsvin ska paras redan vid fyra till sju månaders ålder.

Att marsvinsungar väger 50-100 gram kan inte anses vara helt fel, dock är inte så låga födelsevikter som 50-60/70 gram önskvärda och vikter uppemot 120 gram (eller till och med mer) inte ovanligt.

Slutligen så skriver de att man rekommenderar att ungarna får dia tre veckor innan de avvänjs. Jordbruksverket säger att marsvinsungar ska bo tillsammans med sin mamma (eller ersättare för henne) i minst fyra veckor.

Under de år jag har fött upp marsvin har jag aldrig avvant ungarna från diandet på något sätt (tror inte att någon gör det, men rätta mig gärna om jag har fel) eftersom mamman sköter om det bra själv så riktigt vad de menar med det förstår jag inte. Vet även ungar som diat upp till de varit fem veckor och till och med lite äldre, så det är väldigt individuellt när ungar är redo att lämna mamman- innan fyra veckors ålder ska de dock inte göra det.

Slutsats

Ja, vad ska man då dra för slutsats om de skötselråd som Agria går ut med när det gäller marsvin?

Slutsatsen jag drar är att en del är bra men för mycket är det inte- en del är riktigt fel. Det som är mest upprörande är att det är veterinärer som har skrivit dessa skötselråd, veterinärer som anses väldigt kunnande på marsvin (/smådjur) dessutom.

Artikeln som publicerats i många tidningar de senaste dagarna gör mig upprörd men framförallt gör den mig mest ledsen. Artikelförfattaren verkar medvetet ha plockat delar från den längre artikel som Agria har publicerat på sin hemsida, delar som ska få folk att reagera (exempelvis att grönsaker orsakar allvarliga och livshotande magproblem). Säkert kommer många att reagera på det (räcker att kolla hur många här på MiF som har reagerat för att förstå) och troligtvis kommer det att resultera i att marsvin kommer att få det ännu sämre då grönsaker och kraftfoder kommer att uteslutas ur kosten och enbart hö och vitamindroppar kommer att ges...

Förhoppningsvis är dock de flesta marsvinsägarna i Sverige så kloka att de blir fundersamma över informationen i artikeln och väljer att dubbelkolla den och får på så vis reda på att den inte är korrekt.

En del av dem hamnar kanske här på MiF, kanske genom den här artikeln och då vill jag passa på att hälsa er hjärtligt välkomna till Marsvin.iFokus- en sajt som sätter marsvin i fokus. En sajt där vi, både nybörjare och mångåriga marsvinsägare, utbyter kunskap, erfarenhet, historier och bilder med varandra som rör våra små älsklingar.

Att bli medlem på iFokus kostar ingenting, du hittar mer information om medlemskap här.

Relaterade länkar:

Artikeln "Felriktad kärlek gör marsvinen sjuka" i Skånskan (Skånska Dagbladet på Internet) [2011-08-25]
"Okunskap gör marsvinen sjuka" den fullständiga artikeln på Agrias hemsida [2011-08-25]
"Råd för dig som vill skaffa marsvin" på Agrias hemsida [2011-08-25]
"Bur för marsvin" på Agrias hemsida [2011-08-25]
"Avel på marsvin" på Agrias hemsida [2011-08-25]
"Sjukdomar hos marsvin" på Agrias hemsida [2011-08-25]

//Sandra, sajtvärd på Marsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
SMF 237 Sweet Dream's 
Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Anmäl
2011-08-26 08:00 #1 av: Blomkrukan

Inte hunnit läsa allt, men det jag läst: Bra skrivet!! : )

Nyfiken på vad du får för reaktioner från tidningen sen : )

Anmäl
2011-08-26 08:05 #2 av: [donkeyqueen]

Bra skrivet!

Anmäl
2011-08-26 09:11 #3 av: godisgrisen

Jag har också plöjt igenom Agrias alla marsvinstexter. Hade tänkt skriva något om det men Sandra du är en stjärna! Du har reagerat exakt som jag och påpekat det som behöver påpekas!

Jag får riktigt ont i magen av rekomendationerna om att sätta så unga honor i avel...Gråter

Finns det verkligen ingen modernare/riktigare information om den här bäckenbens grejen? Ingen veterinärmedicinsk text? Någon som vet?

Anmäl
2011-08-26 10:38 #4 av: FruJohansson

Jättebra. Har facebookat den ;-)

Anmäl
2011-08-26 12:15 #5 av: Misarn

Vilken toppen artikel till hur många tidningar har du skickat dethär till och komenterat vad om är riktigt fel!?

Det finns så otroligt mycket fel och att det faktiskt INTE finns någon riktigt marsvinskunnig veterinär gör ju att våra små vänner inte får den vård och skötsel som dom borde få. Hur kan man länka denhär artikeln på facebook!? tror det vore bra att vi försöker nå ut med budskapet på så många olika sidor och nå ut till så många människor som möjligt.

Jag blev chockad när jag läste artikeln och hur mycket fel och brister som fanns och att det faktiskt finns människor som förlitar sig blint på vad dom läser på sådanna sidor och av vad veterinären säger.

Då är det väldigt många stackars marsvin som får fel vård och förvärrar deras tillvaro, när det borde ha blivit så mycket bättre under alla dessa år som marsvin har varit sällskaps-djur.

Visst finns det sådanna som oss som verkligen bryr sig om våra marsvin men det finns fortfarande för många som inte gör det.

Jag finner inga ord för hur upprörd jag är, men Sandra-B jag kunde omöjligt ha skrivit det bätte själv, kanonskrivet och jag hoppas att det väcker uppmärksamhet!

Anmäl
2011-08-26 12:50 #6 av: Lexxi

Bra skrivet!!

Mvh Alexandra

http://lexxis.se

Anmäl
2011-08-28 21:42 #7 av: [abc2]

Håller fullständigt med! Jag blev också ganska upprörd över artikeln. :(

Anmäl
2011-08-29 17:42 #8 av: linnfluffy

Bra formulerat tycker jag. Goda råd är som bäst av folk med erfarenhet och sedan finns inget bättre än att testa sig till det som fungerar bäst för just dina marsvin :) Mina älskar till exempel Romansallad som har väldigt hög c-vitamin halt som ett litet tips. Även många andra goda egenskaper för syn och välmående.

Anmäl
2011-08-29 18:08 #9 av: Fridaaaa

#8 Visste inte att romansallad innehåll bra med c-vitaminer:) Aldrig gett mina det, får testa det någon gång :)

 Medarbetare: rexkaniner, Support.
Min vardagsblogg: Vardagsblogg 
Kicka gärna in Hjärta

Anmäl
2011-09-01 07:20 #10 av: [Jessica-B]

Riktigt fint formulerat Sandra. Du har fångat de allra bästa bitarna dessutom! Det får du en guldstjärna för :)

Anmäl
2011-09-01 07:40 #11 av: FruJohansson

Ska skriva ut den där o ta med till veterinären.

Anmäl
2011-09-01 07:47 #12 av: redan

Väldigt, väldigt, väldigt bra skrivet.

 

Det hela är skrattretande.

Uppfödare är inte skyldiga att lämna ut skötselråd, djuraffärer är dock det och veterinärerna är noga med att påpeka detta till ägare med sjuka djur.

Att det sedan är upp till ägaren att kunna saker om sitt djur, glöms ofta bort.

Att veterinären ska kunna hur djur ska skötas i förebyggande vård, vet jag ej.

Men att publicera totalt felaktig information är en katastrof, och som jag tycker känns som väldigt vanligt förekommande bland dagens journalister när det handlar om djur.

Jordbruksverket borde tillrättavisa dem tycker jag.

Anmäl
2011-09-12 16:17 #13 av: Bulldog112

Ska testa salladenGlad

 

Anmäl
2011-09-16 04:12 #14 av: Sandra-B

#1

Tack :-)

Tyvärr så tog de inte in insändaren jag skrev...

#2

Tack :-)

#3

Ja, detta var vad jag tänkte att jag skulle göra så fort jag fick reda på att detta publicerats i massor olika tidningar. En hel del marsvinsägare använder ju internet och söker fakta och många av dem hamnar här på MiF så det känns bra att kunna skriva något om skötselråd som jag (och många med mig) anser är helt felaktiga.

Angående att sätta så unga honor i avel håller jag fullständigt med dig, finner inga ord för det egentligen. Det är grymt att utsätta en liten marsvinsflicka för en dräktighet och allt vad det innebär innan hon är utvecklad ordentligt både kroppsligt och mentalt.

Jag har ingen aning vad facklitteraturen som veterinärer använder säger. Jag hade dock praktik på djursjukhuset i Helsingborg för drygt sju år sedan och läste då genom en del av deras böcker på rasterna, vissa saker var riktigt intressanta, en del stämde bra utifrån mina kunskaper men tyvärr fanns det också rätt mycket märklig och direkt felaktig fakta- som exempelvis det här med avel :-(

#4

Tack, bra idé det där med att sprida den via FB! :-)

#5

Den här artikeln har jag inte skickat till en enda tidning, jag skrev dock ihop en insändare som jag skickade till dagstidningen som vi har. De tog dock inte med den och jag fick ingen som helst respons från dem överhuvudtaget, tyvärr.

Det finns några få veterinärer som vet vad de pratar om när det gäller marsvin- de är dock sällsynta tyvärr. En del har lite koll men har samtidigt även helt felaktig kunskap som de sprider vidare och sen finns det de som inte kan ett dugg. Har man som ägare relativt bra koll själv vad som är fel med djuret så föredrar jag att gå till en veterinär som inte kan något (under förutsättning att denne lyssnar och erkänner sin okunskap) eftersom man då ofta brukar få välja och även föreslå behandling själv.

Det känns skönt att läsa att fler reagerat på vad som skrivits i tiningen och tycker att svarsartikeln jag gjort är bra , tack:-)

#6

Tack :-)

#7

Det är skrämmande att de som bör ha goda kunskaper och som vanliga människor litar på inte har det. Mer skrämmande är nog ändå att de tror att kunskaperna de har är korrekta och då givetvis för dem vidare. De vill ju självklart inte skada djuren medvetet men tyvärr blir det ett resultat om honor är för unga när de får ungar, de inte får bra mat och så vidare.

Hoppas att artikeln här på MiF når ut till några iaf :-)

#8

Absolut måste man prova sig fram- när det finns olika saker som leder till ett bra välmående för djuren. Att avla på för unga honor exempelvis är en sak där man inte kan prova eftersom det kan påverka honans hälsa på ett dåligt sätt (menar inte att du inte förstår det, ville bara förtydliga det du skrev med att man ska prova sig fram).

Angående C-vitaminhalten i romansallad så är den inte alls speciellt hög, om man inte menar i jämförelse med andra salladsorter möjligtvis. Nu fanns romansallad inte med i Livsmedelsverkets databas men enligt USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 17 så är innehållet inte mer än 24mg/100 gram. Persilja innehåller exempelvis 182 mg, grön paprika 115 mg, röd paprika 200 mg, gul paprika 205 mg, broccoli 83 mg, blomkål 73 mg och vitkål 36 mg

#10

Tack Jessica! :-)

#11

Gör det du :-)

#12

Tack! :-)

Håller fullständigt med dig, seriösa uppfödare gör det dock utan att de är tvingade enligt lag.
Jag kan inte heller förstå varför ägaransvar "glöms bort" så ofta. När man skaffar djur måste man ta eget ansvar för att lära sig vad djuren behöver för att må bra. Om det dessutom är någon som sett ett skötselråd från en djuraffär så är de oftast på ett, möjligtvis två A4papper där en stor del är reklam för olika produkter som djuren "måste ha". Nog borde väl folk förstå att det finns mer att veta om djuren man skaffar än så...

När jag säljer djur så skickar jag med skötselråd på åtta-tio sidor plus hänvisning hit för mer info...

Jag tycker att veterinärer borde kunna grundläggande skötsel av de vanligaste sällskapsdjuren vi har så att de kan hjälpa de som kommer till dem för hälsokoll eller för att djuren inte mår riktigt bra av någon anledning.

//Sandra, sajtvärd på Marsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
SMF 237 Sweet Dream's 
Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Anmäl
2011-12-04 08:26 #15 av: [Fodor]

SUPERBRA ARTIKEL!!!!

Precis som många andra nybörjare hamnade jag på Agrias hemsida när jag plöjde information om marsvin inför mina första små "grisar".

I början vågade jag inte ge dem annat än lite vitkål och hö samt att jag bytte spånet till halm...något som jag snabbt kunde konstatera var ett "botten"napp ;O)

Inte bara det att det luktade illa i buren då uppsugningsförmågan "sög" utan även att marsvinen upplevdes från min sida som mer rädda, de var sällan ute och traskade i sin bur. Efter en kort prövoperiod bytte jag tillbaka till spån och jisses vilken skillnad det vart på dem...skulle kunna säga att de vart jätteglada :O)

Fick även höra i efterhand av en erfaren uppfödare att det är mer vanligt med sticksår i ögon på marsvin som har halm som underlag, vilket jag kan förså då det inte är i närheten lika formbart som hö.

//Linda

Anmäl
2011-12-04 09:53 #16 av: Fridaaaa

#15 Jag har spån i mina burar plus halm ovanpå spånen i ena buren, men mina är inte mer rädda eller luktar mer än spånen?
Tänk att det kan skilja så mycket,  mina älskar att ha halm :)

 Medarbetare: rexkaniner, Support.
Min vardagsblogg: Vardagsblogg 
Kicka gärna in Hjärta

Anmäl
2011-12-04 10:15 #17 av: godisgrisen

Jag kan berätta att jag snickrat ihop ett brev som nu i dagarna ska skickas till Agria och deras referens veterinär. Det är skrivet från SMFs riksstyrelse så jag hoppas att det får lite tyngd. I övrigt kan jag säga att det som Sandra tar upp i sin artikel är samma saker som jag tog upp i mitt brev. Det var faktiskt precis samma saker insåg jag nu när jag läste dettta :-).

Anmäl
2011-12-23 12:32 #18 av: Blomkrukan

#17 Har du fått något svar på det brevet? Är lite nyfiken...

Anmäl
2012-01-08 12:58 #19 av: [saphirasmarsvin]

#17; Jag är också lite nyfiken på hur det gick med brevet :) 

SMF 470 Saphira's
www.saphiras.com

Anmäl
2012-01-20 22:18 #20 av: godisgrisen

#19 och ni andra brevet är skickat efter en del fördröjning... det var jag som hade lite tekniska problem. Veterinären på Agria skulle då komma åter 16/1 så hon fanns inte på plats då brevet nådde henne. Jag har inte hört mer men väntar otåligt på svar...

Jag uppdaterar nåär jag vet något.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.