Sajten & iFokus

SAJTREGLER (2012-10-22)

2011-11-18 20:13 #0 av: Moderator_Marsvin.iFokus

På en sajt som den här är det viktigt att alla vet vad som gäller och hur man ska bete sig. Här kan du läsa om vilka regler det är som gäller på Marsvin.iFokus och även lite om hur modereringen på sajten fungerar, hur du kan göra om du är missnöjd med ett beslut eller liknande.

När du skriver på Marsvin.iFokus förbinder du dig att följa dessa regler:

§01. GEMENSAMMA REGLER FÖR NÄTVERKET IFOKUS
Det är inte tillåtet att

●   Bryta mot svenska lagar och förordningar.

●   Kopiera upphovsrättsskyddat material.

●   Skriva inlägg i reklamsyfte eller marknadsföra produkter/tjänster utan sajtvärdens medgivande.

●   Skriva inlägg som röjer eller antyder annan användares verkliga identitet. 
Se den här tråden för mer info.

●   Ägna sig åt personangrepp.

●   Använda svordomar eller annat ovårdat språk.

●   Skriva inlägg med innehåll av diskriminerande karaktär.

Du godkänner att

●   Sajten publicerar det material du bidrar med. Sajten förbehåller sig även rätten att redigera innehållet.

§02. SPRÅKBRUK

A. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att publicera inlägg som innehåller svordomar.

B. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att publicera inlägg som innehåller ovårdat språk.
Även censurerade svordomar och ovårdat språk är förbjudet på sajten.

§03. BEMÖTANDE- läs mer om personangrepp här

A. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att negativt kritisera någons person.
Det gäller oavsett om personen ifråga är medlem på sajten eller ej.
Att man inte negativt får kritisera person innebär inte att man inte får säga emot, det är okej att säga ”Jag tycker att det ärdumt/fel för att...” men inte säga ”Jag tycker att du är dum för att du gör så”.

B. På Marsvin.iFokus är inte tillåtet att spekulera i huruvida en person är ett troll eller ej.

C. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att utesluta någon/några ur en diskussion.
En tråd ägs inte av den som startat den utan av sajten och således kan inte en enskild medlem bestämma vem eller vilka som får skriva i den eller ej.

D. Det är inte tillåtet att styra vad som får (eller inte får) skrivas i diskussionen.
En tråd ägs inte av den som startat den utan av sajten och således kan inte en enskild medlem bestämma vad som får eller inte får skrivas i den.

E. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att fortsätta bråk eller dylikt som uppstått på annat ställe.
Bråk och dylikt som pågår eller startats på andra webbplatser, via PM/mail eller liknande får inte tas upp på sajten.

§04. UPPHOVSRÄTT- läs mer om upphovs- och citeringsrätten här

A. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att publicera innehåll från PM/mail eller liknande utan tillstånd från personen som skrivit det.
Om du har skrivit ett PM/mail så får du publicera det om du vill, om du är mottagare av ett PM/mail krävs tillstånd från avsändaren om du vill publicera det.

B. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att publicera längre texter utan författarens tillstånd.
Upphovsrätten gäller i princip allting som finns publicerat, både på riktigt och  på Internet- även texter. För att publicera mer än korta citat krävs tillstånd från författaren.

C. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att publicera bilder utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
Upphovsrätten gäller samtliga bilder som finns på Internet, om det inte tydligt står angivet att bilderna är fria att använda så får man inte lov att göra det. Att publicera bilder utan tillstånd är stöld vilket kan leda till polisanmälan och dryga böter samt skadeståndskrav.

§05. BILDER

A. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att publicera bilder som kan väcka anstöt.
Exempelvis bilder på avlidna djur. Bilder på skador och liknande är okej (om inte rutan 'visa som alltid synlig' är ikryssad).

B. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att publicera bilder utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (se §03C).

C. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att klistra in bilder i inlägg/kommentarer.
Vill man publicera bilder ska man använda iFokus funktion ’Infoga bild’, det på grund av att det kan råka komma  med koder som gör att sidan inte kan visas ordentligt, att det ökar tiden det tar att ladda sidan samt att det inte är ett sätt som stöds av iFokus vilket gör att det i framtiden kan hända att det kommer se väldigt konstigt ut där dessa bilder blivit inklistrade.

§06. ÖVRIGT

A. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att länka till eller diskutera annonser som är publicerade på andra webbplatser.
Undantag är att i annonser på sajten tipsa om relevanta annonser på andra webbplatser.

B. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att missbruka funktionen ’Anmäl’.
Det är alltså inte tillåtet att anmäla inlägg om de inte bryter mot sajtens regler.

C. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att ha mer än ett användarkonto per person, eller vara flera användare på ett användatkonto.
Om man av någon anledning vill byta användarnamn ska det meddelas, antingen i en tråd på sajten för alla att ta del av eller, om man inte önskar att alla ska veta om det, till någon av moderatorerna via PM.

D. På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att tigga pengar eller andra saker av medlemmar på sajten.
Finns det situationer när man anser att det finns särskilda skäl för att tillåta det kan man kontakta sajtvärden via PM så kan eventuellt ett undantag göras.

§07. ANNONSERING

A. På Marsvin.iFokus är endast annonser, från icke kommersiella verksamheter, rörande marsvin och marsvinstillbehör tillåtna.
Annars krävs sajtvärdens medgivande.

B. Annonser på Marsvin.iFokus får inte innehålla avlivningshot.

C. Annonser på Marsvin.iFokus får inte innehålla djur som bytes eller skänkes.
Det är tillåtet att byta och skänka tillbehör.

D. Rubriken i annonsen ska bestå av ärendet i en klammer först följt av kort beskrivning av vad det rör sig om.
Exempelvis ’[Köpes] Self golden hona’. Man gör en klammer genom att hålla in 'Ctrl Gr' och trycka på  '8' respektive '9'.

E. Annonsen ska placeras i rätt kategori.

F. Annonser är inte diskussionstrådar.
Frågor och synpunkter angående "varorna" får framföras i tråden, övrigt hänvisas till PM.

G. Annonser får inte uppdateras eller puttas upp var och varannan dag för att de ska hamna bland 'Senaste inlägg'.
När annonser uppdateras ska det vara med ny (och relevant) information (inte enbart 'putt' eller liknande).

H. På Marsvin.iFokus tas annonser bort om de inte följer annonsreglerna, om annonsören meddelat att ärendet är löst eller annonsen inte varit aktiv på en månad.
Annonsören blir inte meddelad om att annonsen tas bort.

§08. TOLKNING AV REGLERNA OCH MODERERING

A. På Marsvin.iFokus är det moderatorerna som har tolkningsföreträde av sajtreglerna.
Att moderatorerna (sajtvärd och medarbetare) har tolkningsföreträde innebär att det är de som avgör hur reglerna ska tolkas.

B. På Marsvin.iFokus kan en tråd eller ett inlägg tas bort permanent eller temporärt om en moderator anser att det nödvändigt.
Att en tråd eller tas bort temporärt (tillfälligt) innebär att moderatorerna behöver gå genom den i lugn och ro utan  att det kan tillkomma nya inlägg men att den kommer att återpubliceras när den är redigerad.
Att en tråd tas bort permanent (alltid) innebär att det är en tråd som inte har på sajten att göra (som exempelvis bryter mot sajtreglerna) eller som spårat ur på ett sådant sätt att det är ytterst svårt att redigera den.
När en tråd tas bort (temporärt eller permanent) är moderatorerna inte skyldiga att meddela det på sajten eller på något annat sätt.

C. På Marsvin.iFokus skriver moderatorerna alltid i de inlägg som de redigerar att de har redigerat och varför.
Exempelvis 'Inlägget redigerat av moderator eftersom det bryter mot sajtregel §02. A....'.

§09. PÅFÖLJD

A. På Marsvin.iFokus delas påföljder ut, efter beslut av moderatorerna, till de medlemmar som brutit mot sajtreglerna.
Det finns fem olika former av påföljder. Vilken form man får beror på olika orsaker (exempelvis vilken regel man brutit mot och om man fått någon påföljd tidigare). Det finns ingen färdig lista som säger att bryter man mot regel X så blir det påföljd Z utan moderatorena gör en individuell bedömning och fattar därefter beslut om en lämplig påföljd (därav att det ofta dröjer lite innan påföljderna kommer medlemmen ifråga tillhanda).

a. Påminnelse
Den som gör ett mindre övertramp kan få en påminnelse om reglerna.
Exempelvis om man skriver en censurerad svordom.

b. Tillsägelse
Den  tidigare har fått en påminnelse, eller som gör ett mindre övertramp kan få en tillsägelse.
Exempelvis om man ofta använder sig av ovårdat språk eller är otrevlig.

c. Varning
Den som tidigare har fått en påminnelse eller tillsägelse eller gör grövre övertramp.
Exempelvis om man ägnar sig åt personangrepp.

d. Temporärt (tillfälligt) skrivförbud
Den som tidigare har fått temporärt skrivförbud eller en varning, bryter mot flera regler eller gör grova övertramp kan få ett temporärt skrivförbud.
Det temporära skrivförbudet är oftast en till två veckor till att börja med men kan vara längre beroende på orsak till förbudet. Temporärt skrivförbud kan i vissa fall ges utan att föregås av någon form av varning eller liknande.

e. Permanent skrivförbud
Den som begår riktigt grova övertramp, som tidigare har haft temporärt skrivförbud eller som moderatorerna anser endast är ute efter att förstöra på sajten kan få ett permanent skrivförbud direkt
Om man får ett permanent skrivförbud på sajten har man gjort något som bedöms så grovt att man inte förtjänar någon ny chans. Det är en påföljd som är extremt ovanlig på Marsvin.iFokus.
Permanent skrivförbud kan ges utan att föregås av någon form av varning eller liknande.

B. Påföljder meddelas den person som berörs av den via PM.
Eventuella påföljder meddelas enbart personen ifråga.

§10. ÖVERKLAGAN OCH KLAGOMÅL

A. Inom nätverket iFokus är det sajtvärdarna som har huvudansvaret och bestämmer på respektive sajt, det innebär att det är sajtvärden som har det slutgiltiga ordet i beslut och liknande som fattas.
Gänget bakom iFokus lägger sig inte i hur sajtvärdarna sköter sina respektive    sajter (exempelvis kan en sajtvärd principiellt ge skrivförbud till personer som värden inte gillar personligen och liknande- det händer dock givetvis inte på MiF) utan de hänvisar alltid tillbaka till värden för sajten. Det är alltså inte möjligt att överklaga en sajtvärds beslut till någon annan än just sajtvärden på aktuell sajt.

B. På Marsvin.iFokus kan man anmäla medlemmar som man anser bryter mot reglerna eller beter sig illa i allmänhet genom att skicka ett PM till sajtvärden (eller medarbetarena).
Länka till aktuell tråd (eller trådar) där det skett något du vill anmäla, hänvisa till specifika inlägg och ange en kort motivering/förklaring till varför du vill anmäla medlemmen/inlägget ifråga.

C. På Marsvin.iFokus kan man kontakta sajtvärden om man anser att någon av moderatorerna gör fel i sin roll som moderator på sajten.
Om man exempelvis anser att en moderator ägnar sig åt maktmissbruk skriver otrevligt eller annat  skickar man ett PM till sajtvärden och förklarar hur man anser att moderatorn har gjort fel. Det är viktigt att man harhållbara bevis/argument för det man påstår.

D. På Marsvin.iFokus kan man kontakta sajtvärden om man anser att något beslut fattat av moderatorerna är felaktigt.
Om man anser att man får en påföljd på felaktiga grunder och man vill ha en andra bedömning så skickar man ett PM till sajtvärden med en förklaring/motivering till varför påföljden är felaktig. 
Sajtvärdens beslut går inte att överklaga.

E. Vid anmälningar, klagomål, överklagan och liknande ska man normalt sett få svar inom sju dagar.
Om moderatorerna har mycket att göra, det är mycket att sätta sig in i eller liknande kan det dock ibland dröja lite längre.

TÄNK ÄVEN PÅ ATT...

 • Ange en källa för dina påstående.
  Var tydlig med att ange om det du skriver är din egen åsikt, en
  egen erfarenhet, om det är något du tror eller vet säkert, om
  informationen är hämtad från en bok/webbsida (i så fall vilken). 
  Det är väldigt viktigt att veta varifrån information är hämtad när man
  ska bilda sig en uppfattning om den.

 • Läsa alla inlägg som om de är skrivna på ett trevligt och/eller hjälpsamt sätt.
  Man kan inte höra tonläge, se kroppsspråk etcetera i text- försök att inte tro det värsta.

 • Inte bemöta inlägg som du upplever som otrevliga på ett otrevligt sätt.
  Ingenting blir bättre för att du sjunker till samma nivå. Se till att 
  ha din rygg fri och anmäl sådana inlägg till någon administratör
  istället.

 • Respektera dina meddebattörer.
  Håll dig till en saklig diskussion, gå inte över till att kritisera personen bakom argumentet- gör du det är det ett tecken på att dina argument i sakfrågan är slut.

 • Enas om att vara oense!
  Alla tycker inte på samma sätt som du och det är precis som det ska vara. Alla har rätt att ha sin åsikt (och att framföra den)- ta det inte som en personlig förolämpning när någon inte håller med dig.

 • Inte använda överdrivet många skiljetecken, ett eller två är tillräckligt.
  Användandet av för många skiljetecken gör att texten blir svårläst, den uppfattas ofta även som skrikig och otrevlig.

 • Inte skriva med enbart versaler (stora bokstäver).
  I skriven text uppfattas texter/ord som skrivs med versaler som skrik och således otrevlig, det blir även svårläst för många människor.

 • Skriva en så tydlig rubrik som möjligt.
  Försök att skriva en kort och koncis rubrik där du får med nyckelordet för trådens innehåll, på så vis ökar chansen att du får ett relevant svar och troligtvis skapas det färre trådar med liknande innehåll på sajten vilket i sin tur leder till en sajt som det är lättare att hitta på.

 • Publicera trådarna i rätt ämneskategori
  Försök att publicera nya trådar i rätt kategori så blir det mycket lättare att hitta gamla trådar.

 • Inte styra iväg för långt från trådens huvudämne.
  Ju mindre en diskussion styr iväg från trådens ämne desto lättare blir det att hitta bland trådarna på sajten, chansen ökar också att frågorna som ställs i huvudinlägget får relevanta svar. Givetvis är det okej att styra iväg lite grann, men en tråd som från början handlar om kloklippning ska inte börja handla om dräktighet- tassvård är dock okej.

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl
2011-11-18 20:23 #1 av: [Alexis78]

Bra, konkreta och välbehövliga regler.

Anmäl
2011-11-18 20:25 #2 av: Fridaaaa

Bra regler.
Dock tycker jag texten var jobbigt att läsa.

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2011-11-18 21:32 #3 av: Moderator_Marsvin.iFokus

Det blev något konstigt med texten vid publicering, det ska förhoppningsvis vara lättare att läsa den nu.

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl
2011-11-19 00:02 #4 av: sandraedlund

"På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att länka till eller diskutera annonser som är publicerade på andra webbplatser."
Alltså typ en blocketannons? Vill bara se så att jag har förstått rätt :p

Anmäl
2011-11-19 13:16 #5 av: elinenglund

Va bra att det kom sådana bra regler nu! Tycker faktiskt vissa trådar på marsvin i fokus har varit lite otrevliga. Det är kanske inte så kul att läsa så jätte bra tycker jag.

Anmäl
2011-11-19 13:24 #6 av: Fridaaaa

Nu går det att läsa mycket bättreSkrattande

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2011-11-19 23:05 #7 av: Moderator_Marsvin.iFokus

Har lagt till ytterligare en punkt under §06 ÖVRGT

"D.    På Marsvin.iFokus är det inte tillåtet att tigga pengar eller andra saker av medlemmar på sajten.
Finns det situationer när man anser att det finns särskilda skäl för att tillåta det kan man kontakta sajtvärden via PM så kan eventuellt ett undantag göras."

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl
2011-11-19 23:11 #8 av: Moderator_Marsvin.iFokus

#4

Helt rätt.
Det är okej att länka till en annons på en annan webbsida (exempelvis på Blocket) om någon söker efter ett djur eller tillbehör, men det är inte okej att starta en ny tråd och länka till annonser på andra sidor.

Anledningen till att vi införde den regeln (den är inte ny för den här versionen av sajtreglerna utan har hängt med rätt länge nu) är att det var förhållandevis vanligt att det länkades till annonser och därefter var det en massa negativa kommentarer om hur dålig ägare djuren i annonsen hade, vilken hemsk person som ägaren måste vara och liknande, vilket många gånger resulterade i att flera medlemmar kontaktade annonsören ifråga och skällde ut denne för att den misskötte sitt/sina djur och så.

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl
2011-11-20 11:25 #9 av: [Alexis78]

#8# Den regeln är nog bland de bästa på MiF, det blev förutom att varenda människa på blocket som hade fel mat, spån, bur o.s.v blev utskälld, också väldigt tjatigt med dessa "stackars marsvin" trådarna. Regeln var verkligen välbehövlig.

Anmäl
2011-11-20 18:12 #10 av: sandraedlund

#8 Håller helt med där! En mycket bra regel måste jag säga också. Bra att man kan länka ifall annonsören söker ett marsvin - annars behövs det inte tas upp. Resulterar bara i som du säger.

 

Anmäl
2011-11-23 22:57 #11 av: Lejonhjarta

Hoppas stämningen blir bättre nu.

Måste säga att jag slutade vara inne på MiF för ja tyckte de spårade ur totalt.

Livrädd när dotter skulle skriva för att hon skulle få påhopp och hon fick inte lägga ut bilder för det hade jag ju sett hur mkt skit andra fått för e det ena e det andra...

Ser fram emot en bättre å trevligare MiF nu.Glad

Anmäl
2011-11-24 09:34 #12 av: [Alexis78]

#11# Fast då bör nog inte dottern skriva på något forum på nätet om du tror hon tar så illa vid sig av folks reaktioner på det som skrivs att du är livrädd. MiF är ändå ett rellativt snällt forum, de flesta sajter är betydligt tuffare och barn bör inte skriva på nätet förän de är gamla nog att klara iallafall en viss grad av motsägelser.

Anmäl
2011-11-25 10:59 #13 av: Fridaaaa

#12 Fast här, och på vissa sajter har ju till & med vuxna tagit illa vid sig pga vissa påhopp.

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2011-11-25 11:16 #14 av: [SallysPigge]

#12 Så kan du väl inte säga. Internet är för alla oavsett ålder och som Frida säger även vuxna far illa ibland. Ålder spelar ingen roll utan det hela beror ju lite på hur folk beteer sig.

Anmäl
2011-11-25 11:21 #15 av: Fridaaaa

#14  bra skrivet!

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2012-01-29 07:01 #16 av: Moderator_Marsvin.iFokus

 

Påminner om sajtens regler eftersom det den senaste tiden brutits mot flera av de regler som gäller på sajten.


§04.C. (§05.A)- Publicera bilder utan tillstånd från fotografen

§05.C.- Klistra in bilder i inlägg

§06.A- Länka till och/eller diskutera annonser från andra webbplatser (om det inte är för att tipsa någon som exempelvis letar efter marsvin eller en ny bur om en relevant annons på annat ställe)

§07.D.- Inte skriva annonsrubrik på korrekt sätt

§07.G- Putta upp annonser (utan ny, relevant information) vilket troligtvis görs i syfte att få annonsen bland senaste inlägg

 

Den eller de som inte följer dessa regler kan komma att få sitt inlägg (/sin annons) borttagen från sajten (utan att meddelas om det) och/eller få en tillsägelse/varning pga regelbrott.

 


Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl
2012-01-29 09:24 #17 av: Fridaaaa

Visste inte att det är förbjudat att klistra in bilder i inlägg?
Har inte sett den regeln på någon annan sajt. Varför får man inte det?

Tillägg: hittade det i reglerna här nu.

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2012-01-29 16:45 #18 av: [Pauline T]

Bra regler! :)

Anmäl
2012-01-29 16:48 #19 av: Aristarcos

Man får väl ändå ha bilder i inläggen ? Hur menar ni nu ???

Anmäl
2012-01-29 16:49 #20 av: Fridaaaa

#19 Ja det får man men man får tydligen inte klistra in bilder i inläggen så att det blir många bilder i samma inlägg, enbart ladda upp med ifokus uppladdning

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl
2012-01-30 05:58 #21 av: Moderator_Marsvin.iFokus

#18, 20, 21

Man får givetvis lov att infoga bilder i inläggen- men med iFokus funktion för det :-)

Det regeln förbjuder är att klistra in bilder (utan att använda iFokus "infoga bild-funktion").

Anledningen till att den regeln finns är att iFokus inte stödjer det alternativa sättet att få in bilder i inläggen, vilket kan resultera i att felaktiga script medföljer vilket i sin tur resulterar i att tråden ser mycket märklig ut (om den ens kan öppnas- vilket har hänt) men även för att det i framtiden kan bli så att de bilder som publiceras utan iFokus-funktionen inte kommer att synas.

Någon av de bakom iFokus skrev någonstans att de inte rekommenderar att man visar bilder på något annat sätt än via den inbyggda funktionen och därför tog vi beslutet att inte tillåta det här på Marsvin.

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.