2011-11-18 20:38 #0 av: Moderator_Marsvin.iFokus

I den här artikeln kan man läsa om vad personangrepp är för något.

Brottsbalken 5 kapitel 1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Personangrepp definieras enligt Wikipedia som följande:

  • Negativa kommentarer om en person och "Jag är bättre än du"-angrepp som "Du har inget liv" och dylikt.
  • Att utpeka meningsmotståndare som förkastliga, dåliga människor, jobbiga, m.fl. förolämpningar
  • Rasistiska, sexistiska, homofobiska kommentarer riktade mot andra användare. Kommentarer om en deltagares religiösa eller etniska tillhörighet är heller aldrig acceptabla.
  • Politiska gliringar, som att kalla någon "nazist", "kommunist", "sosse", "moderat" o.s.v., samt att anklaga någon för att ha en politisk agenda.
  • Skällsord eller svordomar riktade mot andra användare. Även om dessa inte är riktade mot en specifik användare, bör fula ord undvikas.
  • Att utpeka någon som kriminell, psykiskt sjuk eller troll i syfte att väcka missaktning mot den personen, oavsett om det är sant eller inte.
  • Ett sakligt yttrande om att någon har fel i sak eller har agerat felaktigt är inte personangrepp.