Hälsa

Ringorm

2009-03-13 15:23 #0 av: Abico

Jag skriver denna artikel för att jag tycker att det är dags för mer öppenhet och då jag själv arbetar på ett laboratorium och har viss utbildning i mikrobiologi, smittspridning och hygien så vill jag dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter.

VAD ÄR RINGORM?
Ringorm är en hudinfektion orsakad av hudsvampar (dermatofyter). Den har fått sitt namn efter utslagens utseende på människa: Röda ringformade eller ovala fläckar med fjällande kant. När utslagen blir två till tre centimeter stora börjar de läka i mitten vilket gör att fläckarna ser ut som ringar. Ringorm är egentligen en grupp (ca 40 st) av mögelsvampar som kan angripa både människor och djur. Det är dessutom en zoonos, dvs. den kan smitta från djur till människa.

De tre huvudgrupperna av ringorm är: Epidermophyton som drabbar människa samt Microsporum och Trichophyton som drabbar djur + människa.

Den vanligaste sorten som marsvin drabbas av är Trichophyton Mentagrophytes. Denna har gnagare som huvudvärd och anses som en "snällare" variant av ringorm och det är också denna sort som jag har hemma hos mig. Men marsvin kan även drabbas av andra sorter, tex. Microsporum Canis (kattens ringorm). Har även hört marsvin som drabbats av "nötkreatursvarianten" men det torde vara ovanligt.

ringormsartikel1.jpg
HUR SMITTAR RINGORM?
Ringorm smittar via svampsporer, antingen vid direkt kontakt eller indirekt kontakt ( tex. vid incheck, domare/domarbord, lån av handdukar/borstar/utställningsplattor mm, mm.)

Problemet vi har bland marsvinen är att de liksom katter kan vara symtomfria smittbärare. De kan alltså sprida sporer till omgivningen och till andra marsvin utan att själva visa några symtom. Detta medför också att smittan hos marsvinen och i omgivningen kan vara ganska omfattande innan den upptäcks. Sporerna överlever dessutom mkt länge i miljön (månader till år) och smittrisk finns så länge som det finns levande svampsporer.....

Inkubationstiden hos marsvin är flera veckor men i praktiken kan man aldrig säga när/var och hur de blivit smittade eftersom att de kan vara symtomfria länge innan det bryter ut. Oftast bryter det ut på nedsatta eller unga djur. Hos mig började det på en hona som precis fått en kull.

HUR SER RINGORM PÅ MARSVIN UT?
Skinny verkar få utslag liknande de hos människa och de verkar sätta sig varsomhelst på kroppen. Pälsade marsvin får inte lika ofta de typiska ringformade utslagen utan angreppen ser ofta ut som "vanlig" svamp och sitter oftast, men inte alltid, på huvudet, runt ögon, nos och öron. Pälslöshet med skorviga, fnasiga, "mögliga" svampangrepp ofta i kombination med sår är bra kännetecken. Djuren verkar dock inte lida särskilt mycket av ringorm utan beter sig och äter som vanligt. Det verkar inte heller klia något nämnvärt.

När ska man då reagera? Detta är jättesvårt då ringorm i lindriga fall ofta ser ut som "vanlig" svamp, men får man svampangrepp på flera djur ungefär samtidigt så ska man definitivt dra öronen åt sig.

ringormsartikel2.jpg

PROVTAGNING
Misstänker man ringorm så är ett veterinärbesök ett måste. Tyvärr är kunskaperna lite si och så bland veterinärerna så det kan löna sig att besöka en större klinik som har mer erfarenhet av marsvin. Själv valde jag att köra 5 mil istället för att besöka min lokala veterinär. Min klinik tog dessutom kontakt med Djurkliniken Roslagstull för att få ytterligare hjälp ang. behandlingen.

För att diagnostisera ringorm krävs det att ett skrapprov tas som skickas på odling. Det är bra om man provtar alla djur med symtom för att vara säker på att fånga upp ringormen. Ett tips som min klinik använder sig av är att ta prov från alla djur med symtom men sen skicka det som ett samlingsprov. Det blir mycket billigare kan jag säga. Det viktiga är ju faktiskt inte att veta vilket djur som har ringorm utan att få veta om det är ringorm överhuvudtaget eftersom att alla djur man har ändå ska behandlas. Mycket viktigt att man inte börjar behandla djuren på något sätt före provtagning för då kan man få falskt negativa resultat!

Ringorm som odlas växer mycket långsamt så det brukar ta 2-3 veckor innan man får provsvaren. Och även om man får ett negativt provsvar så ska man enligt en del veterinärer inte lita till 100% på det för det finns en risk att man vid provtagningen missat livsdugliga sporer eller att provet inte behandlats/tagits/transporterats på rätt sätt......Så ibland utgår de från symtom, sjukdomshistoria, utsatthet för smitta osv. och rekommenderar behandling i alla fall.

ringormsartikel5.jpg

BEHANDLING OCH SANERING
Första steget i behandlingsproceduren är att sätta sina marsvin/uppfödning i fullständig karantän! Detta ska göras vid minsta misstanke om ringorm. Man ska alltså inte sälja djur, låna ut djur eller åka på utställning under karantäntiden. Man bör också som seriös uppfödare informera de man sålt/lånat ut marsvin till den senaste tiden. Karantäntiden är ganska lång, från första misstanke tills behandling och sanering är genomförd + gärna några veckor till för att vara på den säkra sidan.

Nästa steg är att behandla ALLA sina marsvin. Detta pga de symtomfria smittbärare som kan finnas.

Det finns nog nästan lika många behandlingar som det finns veterinärer tyvärr, ofta pga okunskap.

Har hört om flera helt verkningslösa behandlingsförslag med mediciner som tex. Program.vet och Ivomec. Dessa mediciner är inga antimykotikum (medel mot svamp) och fungerar inte alls mot ringorm!ringormsartikel3.jpg

Det finns dock två bra behandlingsmetoder som har god effekt mot ringorm.

1. Den mest klassiska behandlingen är bad i Imaverol. Tyvärr är Imaverol ett licenspreparat och kan vara lite svårt att få tag på. Sen hur många gånger marsvinen ska badas har jag också hört flera olika varianter på, men enligt de flesta veterinärer och enligt info som jag hittat på nätet så är det bad fyra ggr med tre dagars mellanrum som gäller. 20ml Imaverol spädes i 1 liter vatten.

2. Den "nya" behandlingen är Itrafungol, oral lösning. Behandlingstiden är 5 veckor då man ger Itrafungol v.1, 3, 5 med behandlingsfria veckor däremellan. Dosen är 0,5 ml/kg/dag. Itrafungol kan dock ge fosterskador och skall inte ges till dräktiga och digivande honor. Har man sådana måste man antingen kombinera med bad i tex. Imaverol eller hålla djuren i två karantängrupper och behandla dräktiga honor och ungar senare. Detta är dock komplicerat och kräver strikt hygien, mycket god planering och gott om plats. Vet att vissa veterinärer förespråkar bad med Fungoral schampo men de veterinärer jag varit i kontakt med har inte vågat garantera att det ska vara effektivt mot ringorm. Det jag själv hittat är att Fungoral tabletter har effekt mot ringorm, men schampot har jag inte fått någon klarhet i. Virkonbad borde annars fungera, men det är naturligtvis inget som några svenska veterinärer rekommenderar..... Detta gjorde jag ändå ett par ggr i väntan på provsvaren för att minska smittspridningen och djuren har inte tagit någon skada. Det är en allmän missuppfattning att Virkon skulle vara extremt starkt och farligt. Faktum är att Virkon i lösning är ganska milt, har en väl dokumenterad effekt mot ringorm, är miljövänligt och biologiskt nedbrytbart till skillnad mot tex. Klorin. Virkon i större förpackningar är heller inte särskilt dyrt.

ringormsartikel4.jpg

Saneringen
Sen kommer vi till det största och mest tidskrävande arbetet, saneringen. Sanering i samband med behandlingen är a och o för att bli av med ringormen. Låter man bli att sanera eller gör det slarvigt så kan man lika gärna låta bli att behandla.....

Allt som på något sätt kan ha kommit i kontakt med marsvinen/svampsporerna ska saneras med Virkon (1%-ig lösning, 10 gram pulver till 1 liter vatten). Naturligtvis djurens närmiljö, burar, matskålar, flaskor och annan utrustning såsom transporter, handdukar, fodertunnor men även hela marsvinsrummet om man har ett sånt (från tak till golv). Sen blir det ofta aktuellt att sanera resten av huset också för man har säkert burit omkring med marsvinen (särskilt om man har barn) och sen har man med all säkerhet spridit sporer från marsvinsrummet via kläder och skor.

Det bästa är om man under behandlingstiden kan ha sina marsvin i plastlådor/kartonger i ett annat rum så att man kan sanera marsvinsrummet i lugn och ro, för det tar tid. Lådorna/kartongerna desinficeras/byts ut varje gång man städar åt djuren.

Svampsporer avdödas vid 43,3° men man rekommenderar tvätt/disk i minst 60° för att försäkra sig om att sporerna utsätts för tillräckligt hög temperatur under tillräckligt lång tid. Alla textilier, kläder mm tvättas i maskin och annan utrustning maskindiskas, kokas eller desinficeras i Virkon i minst ringormsartikel6.jpg10 min. Mycket gör man även bäst i att slänga. Foder, hö och spån som förvarats i anslutning till marsvinen tex. Även så mycket som möjligt som är gjort av trä. Trä är tyvärr ett gissel när man ska sanera ringorm.

Marsvinsrummet städas noggrant med Virkon (tak, väggar, golv, ja allt) och övriga golv och ev. ytor i huset våttorkas med Virkon. Dammsugning undviks och görs bara där man måste (mattor, soffor osv.) Var noga med att slänga dammsugarpåsen varje gång och desinficera dammsugaren. Golv våttorkas regelbundet under hela behandlingstiden samt en tid därefter.

Som ni förstår så är sanering och behandling av ringorm ett kostsamt och mycket tidskrävande arbete. Men noggrannhet är ett måste!

HUR FÖRHINDRAR VI FORTSATT SMITTSPRIDNING?

1. För det första genom att alla tar sitt ansvar! Djur med svamp eller sår ska stanna hemma från utställning och vid minsta misstanke om ringorm så lämnar man alla sina djur hemma!

Man ska absolut inte chansa och riskera att man sprider smittan vidare för av erfarenhet vet vi att saker kan missas i ett stressigt incheck.

2. Noggrann desinficering med Virkon av händer och underarmar samt helst byte av förkläde mellan varje djurägare i incheck.

3. Djur med svamp och/eller sår ska avvisas oavsett vad djurägaren har för ursäkter. Finns minsta misstanke om ringorm bör alla ägarens djur avvisas.

4. Noggrann desinficering med Virkon av domarnas händer/underarmar och domarbord, helst mellan varje klass.

Ovanstående är mina egna förslag utifrån mina kunskaper och mitt sunda förnuft. Drastiska åtgärder kan tyckas men om vi ska få bukt med detta så kanske saker måste förändras och någon form av beslut tas från förenings- och domarhåll.....


Slutligen skulle jag vilja poängtera att man inte behöver skämmas om man får ringorm på sina marsvin! Vem som helst kan drabbas oavsett hur noggrann man är. Man behöver heller inte vara rädd för att man ska få svårare att sälja marsvin framöver. Jag har fått flera förfrågningar från folk som vill köpa marsvin under karantäntiden och jag har varit ärlig och talat om hur läget är och de har alla varit villiga att vänta. Jag tror faktiskt att folk i längden uppskattar ärlighet och öppenhet.

Jag hoppas att jag genom denna artikel bidragit till lite mindre okunskap och mer förståelse för problemet.

Skrivet av Ulrika Jansson SMF 289 Vänerlands
Foto
: Ulrika Jansson och Ulrika Wretfors
Utgiven i nr. 1-09 av Marsvins Magazinet

Hanna 

Anmäl
2009-03-13 15:28 #1 av: Abico

Då var den efterlängtade artikeln publicerad. Tack Ullis för du ville låna ut din artikel till marsvin.ifokus också :)

Hanna 

Anmäl
2009-03-13 16:21 #2 av: FeliciaS

Som sagt, jättebra artikel! ;)

Många av bilderna är riktigt läskiga - nu är det på tiden att vi får stopp på spridningen!

Anmäl
2009-03-13 16:35 #3 av: Ireth

Mycket bra artikel :)

Anmäl
2009-03-13 16:38 #4 av: FeliciaS

#1 Du borde skriva med i artikeln att den är publicerad i MM nr 1/09 (för det var väl nr 1 nu sist? ;)).

Anmäl
2009-03-13 16:50 #5 av: Cavia

Å mina grisar fick vara med på bild =) Kan nämnas att alla är idag friska och krya.

Anmäl
2009-03-13 16:58 #6 av: zuperzita

oj! jag ska försöka läsa igenom detta. Det verkar bra hit tills :)

Anmäl
2009-03-13 17:56 #7 av: Sandra-B

Jättebra att den även publiceras här på mif!

//Sandra, sajtvärd på Marsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
SMF 237 Sweet Dream's 
Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Anmäl
2009-03-13 18:51 #8 av: Stormviskaren

mycket bra med en artikel om det! Många som frågar om de och så ju.

Anmäl
2009-03-13 19:15 #9 av: emelie92

Bra artikel! Men den får mig också att känna mig lite bitter nu när jag ska till en utställning om någon vecka. Utställningar borde vara ett väldigt enkelt ställe att sprida smittan på..

Anmäl
2009-03-13 20:37 #10 av: Abico

#9 - Här blir det virkonbad för utställningsdjuren direkt efter utställningen, jag tror inte att det är någon fara. Man kan såklart aldrig vara säker men ringorm är ju inget som dykt upp nu - redan i augusti -08 hörde jag på en utställning att dom stoppat ett gäng djur i incheck pga. ringorm och det har ju säkerligen funnits innan dess. All ohyra jag haft här hemma har kommit med inköpta djur, har aldrig plockat med mig något hem från utställning på mina egna marsvin.

Hanna 

Anmäl
2009-03-13 21:02 #11 av: vanerlands

#9 Jag säger det igen: Av alla de som har haft ringorm det senaste året så har i princip INGEN fått smittan på utställning!!!!

Och jag håller med Abico och även idipidi har skrivit det förut: Tror absolut inte att det finns mer ringorm nu än det gjort de senaste åren utan att vi hör mer om det beror helt på att många fler vågar prata öppet om det. Smittrisken är knappast större nu än den var för 1, 2 eller tom 5 år sen......Jag har själv fött upp marsvin och ställt ut i 8 år nu och så vitt jag vet har jag ALDRIG fått med mig nån smitta hem från utställning.

Tack alla förresten för de positiva kommentarerna för artikeln!
Och tack Abico för att du fick till den så bra med alla bilder!!!!

Anmäl
2009-03-13 21:20 #12 av: Abico

#11 - Tack själv för att jag fick lägga upp den :)

Hanna 

Anmäl
2009-03-15 16:35 #13 av: [Buppie]

jättebra artikel :D

Anmäl
2009-03-19 20:10 #14 av: Ziggi

Jätte bra artikel med bar fakta. Men oj vad jobbigt det verkar vara att få ringorm^^' Man måste sanera hela huset, usch ;)

Anmäl
2009-03-19 21:49 #15 av: Cavia

#14 Japp, det är superjobbigt med all sanering...och otroligt kostsamt om man har ett gäng med marsvin som ska saneras =(

Anmäl
2009-03-20 16:20 #16 av: MoaL

Jisses, jag skulle bli knäpp om jag skulle få in ringorm så att jag måste sanera alltihop, så många djur och burar som jag har! 

Jättebra artikel! - och väldigt oroande. Nu kommer jag att nojja ihjäl mig.. :S
:)
Mvh,
Moa

Mvh,
Moa
Sajtvärd på Eremitkräftor och Snäckor

Anmäl
2009-03-23 09:55 #17 av: haaanna

Bra artikel :)

Får man vell gå och kolla på svinet.

Men kan det smittas till Kaniner?

 

MvH Hanna Melody å Leo

Anmäl
2009-03-23 16:49 #18 av: Abico

#17 - Ja, det kan smitta till kaniner och övriga djur också.

Hanna 

Anmäl
2009-03-23 16:58 #19 av: FeliciaS

#17 Ja - likaväl som övriga djur kan smitta marsvin...

Anmäl
2009-03-24 14:34 #20 av: [jejjas]

Syrran hadde rinorm på sina nöt djur i vintras jag höll mig därifrån hella vinern just för att jag inte ville få hem det hennes hund fick det med plus att barnen fik det, det är läskigt hur mycket det smittar  

SMF 456 Chocopop´s

Visa andra den respekt du själv vill ha.

Respektera andra så blir du själv respekterad.

Anmäl
2009-03-29 15:44 #21 av: KAK67

Nu fick jag ont i magen. I somras var jag till veterinären med Sotis som har pälsproblem.  Innan dess hade vi gått igenom en lång period av pälsätare och till sist tagit till det tunga artelleriet via veterinären för att slutligen bli av med dem. Kommer inte ihåg vad dropparna hette. Veterinären hittade inget - tog "cellprov" som inte heller visade något, hon trodde att det kunde vara en stressreaktion i pälsen efter behandlingen några månader tidigare. Han har fortfarande en liten halvcirkel som är kal på ryggen och är fortfarande tunnhårig på baken. När jag periodvis smörjt honom med aleovera-salva har han blivit något bättre men nu är han även tunnhårig med lite skorvig kant på pungen. Och när jag såg artikeln så minns jag att örat var LITE vitt på en unge jag köpe av en uppfödare i våras men jag smörjde det med försvarets cerat och det har försvunnit nu. Men det känns som om Sotis kan ha ringorm fast veterinären missade det. SUCK! DUBBELSUCK!

Anmäl
2009-04-09 00:05 #22 av: KAK67

Jag är så himla ledsen för nu är jag nästan säker på att det är ringorm. Hittade en liten hårlös och skorvig fläck på nosen på en av mina honor som ser ut som på en av bilderna i artikeln och så har jag ju killen som jag visat foton på under rubriken "svamp" som blivit sämre. I morgon skall jag till veterinären. Det känns som om det här är "början till slutet" för mina marsvin. Hur skall jag klara av att sanera hela huset. Några killar brukar få springa fritt i köket och hallen. Flocken får ofta vara i lekhage i vardagsrummet. Allt kel som sker både i TV-soffan och barnens respektive rum. Marsvinen bor dessutom i ett genomgångsrum/hall som man går igenom för att komma till barnens rum. Jag är FÖRTVIVLAD. Och diskussionen om att inte köpa sina djur via djuraffär verkar ju inte spela någn roll. När jag lånade en kille av en seriös uppfödare fick jag pälsätare och när jag nu köpte två nya honor våren 2008 av en annan seriös uppfödare började pälsproblemet för Sotis på sommaren. Det känns i alla fall som om smittan kommer därifrån bl a med tanke på örat jag berättade om i inlägget ovan. Kan inte komma på vad som annars skulle vara källan till smittan om det inte var hos veterinären.

Anmäl
2009-05-09 23:26 #23 av: Filosofia

Jättebra artikel! Men en del saker som inte framlyftes är:

1) På en del hälsovårdssidor på nätet står det att man på människor ska behandla ringorm med vanliga receptfria svampsalvor från apoteket (typ fotsvampsalvor). Men detta gäller alltså inte marsvin?

2) Jag frågade min granne som är distriktssköterska och har en del erfarenhet av ringorm och därmed också av hur den sprids. Enligt henne smittar ringorm således endast från djur till djur eller från djur till människa; aldrig från människa till annan människa eller från människa till djur. Stämmer detta? 

Anmäl
2010-09-10 14:08 #24 av: Fridaaaa

Behöver man ha recept ifrån veterinär för att kunna köpa behandling mot ringorm på apoteket?

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-10 14:33 #25 av: Atensia

#24 Ja ett recept från veterinären behövs för att hämta ut medecinen på apoteket.

Anmäl
2010-09-10 14:35 #26 av: Fridaaaa

#25 okej men om man vet att det är ringorm, finns det inget receptfritt man kan köpa?

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-10 14:43 #27 av: Royalz

#26 Man måste till veterinären oavsett för att få receptet utskrivet.

Anmäl
2010-09-10 14:45 #28 av: Fridaaaa

#27 ja det vet jag, men har hört att det finns receptfria mot ringorm :)

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-12 12:19 #29 av: Cavia

Det är nog Virkon du tänker på, men det använder du till saneringen av burar osv, tar inte bort ringormen på djuret.

Anmäl
2010-09-12 12:37 #30 av: Fridaaaa

#29 Nej det är inte virkon, vet att det är för sanering av burar osv, har gått djurhållning plus haft djur hela mitt liv, så sånt vet jag mycket väl :)

Är något annat jag tänker på, en salva.

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-12 12:58 #31 av: Cavia

en salva? har aldrig hört talas om...Pevaryl tar ju bort typ nos och öronsvamp. Men det blir ju lite kletigt om du ska smörja in hela djuret med salva ;)

Anmäl
2010-09-12 13:04 #32 av: Fridaaaa

#31 var det jag menade. mina marsvin har bara små fläckar ännu,så det blir inte kletigt :P

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-12 14:06 #33 av: Cavia

 hur vet du att det verkligen är ringorm då, och inte bara "vanlig" svamp?

Anmäl
2010-09-12 14:08 #34 av: Fridaaaa

#33 Ser likadant ut som när kaninen hade ringorm, så jag är säker på att det är det

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-12 14:47 #35 av: [nono39]

smittar ringorm till människor ?

Anmäl
2010-09-12 15:50 #36 av: Fridaaaa

#35 Ja människor kan med smittas, jag har fått det nu i samband med att marsvinen fick det.

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-12 16:23 #37 av: [nono39]

#36 men är de farligt aså får man fläckar över hela sig ?

Anmäl
2010-09-12 16:25 #38 av: Fridaaaa

#37 Man måste smörja in morgon och kväll med salva, se till att det inte kommer i kontakt med andra (kan smitta lätt), noga med att desificera händerna osv. Så jobbigt är det men farligt på människor nej:P

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-30 15:55 #39 av: Johannana

Varifrån kommer ringorm? Kan man få det om man har helt friska marsvin som inte är i kontakt med andra marsvin?

Anmäl
2010-09-30 19:22 #40 av: Atensia

#39 Det kan komma in med grönt som man plockar utifrån. Jag gissar på att katter (?) som springer ute och som har fått ringorm kan sprida ut det över tex maskrosor. Och när man ger det till marsvinen så kan de bli smittade.

Anmäl
2010-10-01 12:55 #41 av: Johannana

Hmm,vi har väldigt mycke vilda katter runt vårt hus och lite längre bort finns en minkfarm. Jag tror inte att jag kommer plocka grönt från gårdsplanen :S

Anmäl
2010-10-01 22:21 #42 av: Fridaaaa

#41 jag har plockat till mina i hur många år som helst, har katt och bodde då nära minkagård (har flyttat nu) och dem har inte fåttdet.

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-10-01 22:40 #43 av: Caspia

# 40. Det bygger ju på att ringormssporen skulle överleva på grässtrået tills man plockat och gett till marsvinen. Jag vet inte hur troligt det är i utemiljö där det regnar, blåser osv.

Anmäl
2010-10-02 01:28 #44 av: Atensia

#43 Ja det har du rätt i, tänkte bara att ringormssporer är väldigt svåra att ta död på. Det enda som hjälper är väl Virkon S eller hög värme?

Anmäl
2011-05-02 20:38 #45 av: Misarn

Hur ska man sanera tygmöbler m.m!? Ska man även sanera väggar osv!? Humba har ju några utslag men det ser inte alls ut som på bilderna, har provat med pevaryl men det är nästan helt oförändrat. Finns det något annat man kan testa med!?

Anmäl
2011-05-03 15:39 #46 av: miacaliza

Jättebra artikel. Nu fick man lite bättre insikt i det där med ringorm, men huvva om mina skulle få det, vill inte! Fy vilket jobb att sanera hela stora huset! Får hålla både tummar,tår och tassar för att man inte har oturen att få in det i huset.

Anmäl
2011-06-13 05:12 #47 av: [Aquelegia]

Puttar lite för #45 hur sanerar man tygmöbler? har ngr hemma som icke helt går att ta bort tyget på.

Anmäl
2011-06-13 09:01 #48 av: LenaWi

Hyr eller köp in en ångtvätt för att sanera möbler som ej går att ta av tyget på. Fungerar på gardiner, blommor, tapeter om man inte står för nära osv.

Men det måste vara en ordentlig ångtvätt ingen med låg effekt (typ inköpt på Jula eller dylika affärer) Ångan måste upp i över 75 grader för att få full effekt.

 

Anmäl
2011-06-13 09:49 #49 av: [Aquelegia]

åh vad skönt att det var så lätt äger ingen men en sådan känns värd att investera behöver ändå tvätta mina möbler :D

Anmäl
2011-06-13 16:37 #50 av: Lyan

Jag har haft världens huvudbry om hur jag sk kunna sanera bilen, men det borde det väl funka att skura ur de ordentligt och sedan ställa den i stekande sol? Blir ju en bra bit varmare än 40grader efter en stund

Vänliga hälsningar Emmy
*Min hemsida  *Satin och satinsjukan  *Färggenetik
Svarar jag inte på PM? Påminn mig! Jag glömmer lätt

Anmäl
2012-01-12 16:15 #51 av: Abico

Min veterinär pratade om Itrafungol i tablettform, måste vara jättesvårt att ge? Eller löser man upp tabletterna i vatten? (d.v.s. är det samma som nämns i artikeln och på Fass.se, en gul-gulbrun lösning?).

Hanna 

Anmäl
2012-01-12 17:22 #52 av: vanerlands

Hanna, den jag gav till mina och som jag menar i artikeln var flytande! Tabletter låter ju sådär när det gäller att få i marsvinen.....

Anmäl
2012-01-12 17:38 #53 av: NinaS

#51 Jag har flytande Itrafungol till mina, veterinären nämnde inga andra varianter. Flytande är ju lätt att ge till de små.

Anmäl
2012-01-12 22:55 #54 av: Abico

#52 & #53 - Okej tack, det kan ju hända att hon blandat ihop det med något annat också. Det nämns inte någon tablettform på fass heller.

Hanna 

Anmäl
2012-01-13 10:55 #55 av: NinaS

#54 Itrakonazol (aktiva substansen i Itrafungol) finns/fanns i tablettform på humansidan. Kanske det din vet pratade om?

Anmäl
2012-01-13 16:24 #56 av: Abico

#55 - Ja det är möjligt, hon hade inte full koll på namnet och Itrafungol verkade inte vara det hon syftade på när jag nämnde det.

Hanna 

Anmäl
2012-02-08 13:26 #57 av: Abico

Hur lång karantänstid bör man ha efter avslutad behandling? Har SMF några bestämda regler kring det, jag har inte hittat några?

Hanna 

Anmäl
2012-02-08 13:28 #58 av: NinaS

#57 Har för mig att jag läst en rekommendation på fyra eller fem veckor.

Anmäl
2012-02-08 13:29 #59 av: NinaS

På förekommen anledning rekommenderar SMF att djurägare som har/har haft ringorm avhåller sig från utställning minst 4 veckor efter avslutad behandling och sanering av hemmamiljön.

Det gäller samtliga djur i besättningen/hemmet, även leveransdjur. För att försäkra sig om att inte nya sjukdomsfall dyker upp i anslutning till primärutbrottet. Även sanering av transportlådor och utställningsutrustning (plattor, handdukar, kammar etc.) ska göras innan dessa tas i bruk igen. Detta för att minimera risk för smittspridning.

Hittade i nyhetsarkivet.

Anmäl
2012-02-08 13:37 #60 av: Abico

#59 - Tack :)

Hanna 

Anmäl
2012-02-22 14:46 #61 av: Mathilda&Harry

Mitt marsvin har fått ringorm och blir behandlad med Intrafungol. Nu har även min hund blivit smittad. Är det någon som vet om hunden kan äta samma medicin? Tack för svar!!

Anmäl
2012-02-22 14:49 #62 av: Fridaaaa

#61 Har du bara ett marsvin? Dem ska vara minst 2 st.

Ang medicin till hunden, får du ringa och rådfråga en veterinär, för dosering osv

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2012-02-22 15:44 #63 av: NinaS

#61 Itrafungol är bara godkänt för katt. Vet ej om det funkar till hund, men det vet förhoppningsvis din veterinär. :)

Anmäl
2012-02-22 16:13 #64 av: Sanni

#63 Visst används Itrafungol till andra djur också. I alla fall här i Finland och enligt denna artikel passar det också till marsvin :)

Anmäl
2012-02-22 17:11 #65 av: NinaS

Ja, det används till andra djur också. Men det är bara GODKÄNT för katt. Viss skillnad. ;)

Anmäl
2012-03-01 22:14 #66 av: FeliciaS

Finns det någon möjlighet att ringorm dyker upp och försvinner på två veckor av sig självt? Och att symptomen är otroligt lindrig?

Eller att det bara är ett marsvin som får det och inte någon burkompis?

Anmäl
2012-03-02 07:50 #67 av: Abico

#66 - Ringormen läker ju ut av sig själv efter en tid, själva utslaget alltså.

Hanna 

Anmäl
2012-03-02 09:27 #68 av: NinaS

#66 Mina marsvin med ringormsutslag hade tre resp ett utslag, deras burkompisar hade inga alls. Två av utslagen var läkta innan behandling påbörjades.

Anmäl
2012-04-01 21:35 #69 av: Albuslover

Måste bara fråga. Kan ringorm smitta från människa till djur?

Anmäl
2012-04-02 23:12 #70 av: dumlekola

#69 Ja, ringorm kan smitta från människa till djur, och andra vägen också.

Anmäl
2013-04-20 18:24 #71 av: Teddymarsvinet

Bra artikel! Är det någon som kan rekomendera en kunnig rimorms vet. i bohuslän? Gärna i gbg trakten osv.

Anmäl
2013-04-20 19:25 #72 av: linneakaangas

Åhh vad äcklad jag blir när jag kollar på bilderna. Bra tråd dock!Skämtar

Anmäl
2013-06-24 15:09 #73 av: Thezz.

Jag har en ringorm på vänster höft, den är nästan helt borta men går inte bort helt, vad gör jag för fel och är den fortfarande smittsam mot marsvina som jag snart ska köpa??

Jag fick min antingen av min bonussyster eller av katten, troligen katten.

Anmäl
2013-06-24 22:05 #74 av: Teddymarsvinet

#73 Ta inte hem marsvinen försen smittan är helt borta.

Anmäl
2013-06-25 09:47 #75 av: Fridaaaa

#73 Jag hade avvaktat med att ta hem marsvinen tills det är helt borta och gärna någon vecka eller 2 efter också.
Vad behandlar du det med? För självläker det, så finns smittan kvar.

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2013-06-25 17:27 #76 av: Thezz.

Med utskriven kräm från doktorn, kortinyx hette den.

Anmäl
2013-06-25 22:15 #77 av: westblom


canesten 1% brukar man också använda på människor som har ringorm det är receptfritt

Anmäl
2013-06-25 23:05 #78 av: Thezz.

På människor självläker det väl inte bara, utan blir mer och värre om jag inte minns fel?

Anmäl
2013-06-26 06:18 #79 av: Fridaaaa

#78 Jo det kan självläka på människor också.
Men precis som på marsvin, sitter smittan kvar då.

(har själv haft ringorm, fick med salva).

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2013-06-29 16:42 #80 av: carolineangelique


Jag fick ringorm och höll på med alla möjliga salvor, men jag tyckte att det gick trögt, sen när jag var utomlands och solade och badade i saltvatten torkade det bort och kom aldrig tillbaka och det är väl ca fyra år sedan. Jag delade säng med min sambo då och han fick det inte, eller min hund som också sover i sängen fick det inte heller. Är "vanligt" bland hästar också, vi fick det i vårat stall och det var inte en enda människa som vart smittad då heller! Såklart ska man vara försiktig, det är väl därför vi inte fick något men det är ju inte så att smittan hoppar på någon bara för att man går in i ett rum exempelvis. jag är själv väldigt nojjig, tror jag kastade och köpte nytt smink ett år efter jag blev av med det, jag hade det på kinden nämligen, tror att jag fick det från att jag städade en fågelbur och spillde ut badvatten från fåglarna med lite allt möjligt i rakt i ansiktet.. blää :P men det jobbigaste tyckte jag var att det tog så lååååång tid att bli av med, tror det tog ca 3 mån för mig :( så det vore inte kul att bli drabbad igen, så jag hoppas att alla är ärliga så man kan förebygga det mesta, sen är ju vissa symtomfria och då är det väl inte så mkt att göra tyvärr.. men huvudsaken är att det inte är farligt iaf :)

Anmäl
2013-06-29 17:38 #81 av: EmmaMarsvinen

Mitt marsvin har inget hår på båda öronen och bakom är det ringorm elr ska det vara så? :o

Anmäl
2013-06-29 17:52 #82 av: Fridaaaa

#81 Marsvin har inte håriga öron och de har en kal fläck bakom varje öra.


 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2013-06-29 21:21 #83 av: EmmaMarsvinen

Åhh, tur! Tack så mkt!

Anmäl
2013-08-22 11:20 #84 av: [Aquelegia]

Var hos veterinären idag, hon testade att ta en ultraviolett lampa och lyste på det angripa området hos grisen. Det gav fluorescens vilket innebär ett grönt skimmer typ.

Skimrade på bra på grisen så då kunde vi konstatera det direkt. Ett hett tips om man inte orkar vänta på provsvaren!

Anmäl
2013-09-09 14:24 #85 av: [Aquelegia]

Läste precis igenom artikeln igen och såg att det står att Itrafungol skall ges varanna vecka dagligen. Jag fick bara informationen "varje dag" så jag har alltså gett för mycket? Jag har gett dagligen i 2 veckor. Är det farligt? Och skall jag direkt sluta och vänta en vecka till jag börjar igen?

VArför ger man varannan vecka?

Anmäl
2013-10-27 00:16 #86 av: rubbermadebaby


Jag är lite efter men måste också säga att detta var en bra artikel!

En fråga angående bad i Imaverol.. Ska hela marsvinet badas i utspätt medel eller bara de angripna delarna? Läste runt lite om ringorm och Imaverol och fick intrycket att hästar som drabbats av ringorm bara blir tvättade med Imaverol på de drabbade områdena..? Vad är skillnaden i den aspekten isf?

(och jag förstår att det är skillnad på hästar och marsvin :P)


Är Imaverol farligt på något sätt? För ett friskt marsvin tänker jag då.


Anmäl
2013-10-27 00:51 #87 av: rubbermadebaby

Och också, hjälpte virkonbad mot ringorm?

Anmäl
2013-10-27 12:50 #88 av: Lilje

#86 Hela marsvinet ska doppas i Imaverol. Problemet är väl att man måste vara försiktig runt ansiktet. Jag tycker själv att Itrafungol känns som ett säkrare alternativ, och också enklare. Men har man dräktiga djur kan man inte använda det och då är det vänta eller Imaverol som gäller.

Imaverol ska inte vara farligt på något sätt vad jag vet. Virkondoppat marsvinen har jag gjort ett par gånger, vet inte om det har gett någon direkt effekt på utslag men sporerna på kroppen har ju antagligen dött i alla fall. Viktigt att akta huvudet och att man bara torkar av det värsta med handduk och sedan låter pälsen självtorka på varm, dragfri plats.

Anmäl
2013-10-27 14:30 #89 av: rubbermadebaby

Tack för svar! :D

Anmäl
2013-12-14 19:55 #90 av: Zakaraa

Jag söker på FASS efter "Imaverol" men kan inte hitta det, finns det inte längre?

Anmäl
2013-12-14 20:13 #91 av: godisgrisen

#90 Nej det finns inte i Sverige längre. Vet inte varför skulle vara bra att veta. Någon? I Dannmark finns det så man kan krångla hit det den vägen. Har man få djur är ändå Itrafungol att föredra det ger ett bättre resultat.

Anmäl
2013-12-14 20:14 #92 av: Zakaraa

#91 Okej då är jag med! Undra varför det står med i artikeln då :O Känns lite skumt men det förklarar varför det inte finns på Fass, haha :P

Anmäl
2013-12-14 20:17 #93 av: godisgrisen

#92 Artikeln skrevs innan det försvann.Skämtar

Anmäl
2013-12-14 20:21 #94 av: Zakaraa

#93 Jaha! Okej ja Då förstår jag!
Hoppas det kanske kan uppdateras med någonting nytt/annat *tittar bedjande på någon medarbetare som ser detta*
I övrigt så är det en toppenartikel som hjälpt mig massor nu när grisarna och även jag åkte på ringorm Tummen upp

Anmäl
2015-05-25 14:46 #95 av: Cola&Bacardi

Hur gör man om man har bokhylle bur och marsvinen får ringorm? Kan man tvätta/behandla träet eller är det så illa att hela buren skulle behöva slängas?

Anmäl
2015-05-26 13:32 #96 av: busKotten

Rekommendation är dessvärre att slänga trä.  Alternativt kan man hetta upp ex hus och dyl i ugnn på ca 75 grader. Sporerna dör nämligen vid ca 43 grader tror jag. Kyla/ frysa ned hjälper tyvärr inte...

Anmäl
2015-05-26 15:13 #97 av: JonnaCecilia

Kanske en ångmopp kan funka, sån där man kan göra om till handhållen osv, så den sprutar ånga på träet så det värms upp?

Anmäl
2015-06-26 11:15 #98 av: Caspia

För en månad sedan publicerades ett examensarbete från Veterinärutbildningen i Uppsala, där studenten Gabriela Ramer gjort en litteraturstudie (hon har alltså inte utfört några egna experiment, odlingar etc) i ämnet ringorm på marsvin. Uppsatsen finns tillgänglig här

Anmäl
2015-11-24 16:36 #99 av: MarsvinsGrisen

Jag och mina marsvin har drabbats av ringorm och jag håller nu på att sanera. Jag har köpt Virkon S hos granngården och på den stod det att det var frätande och därför bör en genast spola av med vatten om en får det på huden. Men i den här artikeln står det att det bör användas som desinfektion på händer och underarmar?

Anmäl
2015-11-24 21:28 #100 av: JonnaCecilia

#99 Jag är rätt säker på att det ska spädas, kanske det är ok i utspädd form, inte koncentrerat

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.