Hälsa

Urinsten

2010-06-12 13:42 #0 av: Creation

Urinsten är en relativt vanlig sjukdom hos marsvin. Det är inte ett helt utforskat område, men förhoppningsvis kan några av frågetecknen redas ut i denna artikel.

Förord

Forskning kring urinsten pågår just i detta ögonblick, så en del av informationen kan komma att ändras eller ny fakta tilläggas. Vill ni bidra till forskningen, läs längst ner i artikeln.

Symtom

Följande symtom kan tyda på urinsten hos ett marsvin:

  • Marsvinet kissar oftare och mindre.
  • Det dricker mer än normalt.
  • Blodblandad urin.
  • Djuret visar att det har ont när det kissar.
    T.ex. genom att kvida, resa med ryggen, kisa med ögonen och/eller se ovanligt koncentrerad ut.
  • Det kan även verka göra ont för marsvinet när det bajsar. Den smärtan visar sig på samma sätt som när det kissar.
  • Allmäntillståndet brukar också påverkas, särskilt i ett senare skede. Marsvinet blir då hängigare och tappar vikt. Immunförsvaret påverkas.

Illaluktande urin är troligen inget som urinstenen står för, utan det är ett säreget tecken på urinvägsinfektion(UVI). Sjukdomarna går ofta hand i hand.

Ifall sjukdomen är långt gången och stenen tagit sig ut i urinvägarna kan det bli totalt urinstopp. Marsvinet kan då inte kissa över huvud taget. Detta är ett akut tillstånd. Om man i detta stadie inte omedelbart uppsöker veterinär kommer utgången att bli dödlig.

Vad är urinsten?

En urinsten bildas i urinblåsan eller, i sällsynta fall, urinvägarna. Sjukdomen uppkommer när urinen innehåller en hög koncentration kristaller. De ihopsamlade kristallerna skaver när marsvinet ska kissa. Oftast finnes enbart en urinsten i urinblåsan, men ibland kan där finnas flera och i en del fall kan stenen vandra vidare till urinröret. Njurstenar kan också förflytta sig via urinledarna ner till urinblåsan och bli som en urinsten istället. Njursten är dock ganska ovanligt hos marsvin.

urinstenar.jpg
Urinstenar. Foto: Ida H. (idipidi)

Marsvin kan också drabbas av något som heter uringrus eller urinkristaller. Det innebär att där finns mindre grupper av kristaller spridda över hela urinblåsan.

Diagnostisering

Det är lätt att avgöra om det är urinsten genom att röntga och läsa av röntgenplåtarna. Sjukdomstillståndet kan även avgöras genom ultraljud.

röntgen.jpgRöntgenplåtar som visar en liten sten i urinblåsan hos en hane.
Foto:
Louise E. (Creation)

När det kommer till urinvägssjukdomarna urinsten och urinvägsinfektion är det inte helt ovanligt att de marsvin som är drabbade av den ena åkomman även, senare eller samtidigt, blir drabbad av den andra. Därför kan det vara bra att också göra en bakterieodling av urinen.

Urinsten kan nämligen vara följden av en urinvägsinfektion och vice versa. Urinstenar drar åt sig bakterier och det höga ph-värdet i miljön får UVI-bakterierna att trivas. Nedsatt immunförsvar, som urinsten ofta innebär, bjuder också in bakterier. Att marsvinet drabbas av urinvägsinfektion på grund av urinsten är vanligare än det motsatta förhållandet.

Orsak

Orsaken till att det blir en hög koncentration kristaller i urinen är inte helt utredd, men det finns många faktorer som visat sig ha ett tydligt samband med bildning av urinsten.

Foder

En kost rik på kalk, fosfor/fosfat, oxalsyra, natrium och diverse mineraler bidrar till urinsten. Kalcium:fosfor kvoten har väldigt stor inverkan. Urinsten kan också orsakas av att födan innehåller en otillräcklig mängd magnesium eller ger ett onormalt högt ph-värde.

Arvsanlag

Benägenheten för att utveckla urinsten tycks i viss mån gå i generna. Möjligen är det njurarna, ämnesomsättningen eller D-vitaminet som inte fungerar som det ska i kroppen, och att denna egenskap går i arv till nästkommande generation. Man bör därför inte avla på marsvin som har fått urinsten.

Klimat

Att marsvinet bor utan tillräckligt med tillgång till UV-bestrålning(i form av solljus) kan betyda att djuret inte får i sig tillräckligt D-vitamin. Vitamin D ansvarar för att kroppens kalcium- och fosfathalter hålls på en lämplig nivå och att kroppen får upp tillräckligt av det. Alltså kan en brist på D-vitamin innebära att för mycket kalcium och fosfat går ut i urinen och en del samlas för att bilda en urinsten.

Vätska

Ett marsvin som dricker för lite löper större risk för att utveckla urinstenar. Produceras för lite urin blir inte kroppen och urinblåsan av med alla mineraler som måste bort och de ansamlas i urinblåsan för att kristalliseras.

Behandling

Under och efter behandling(oavsett vilken metod man använder sig av) bör man, utöver att nyttja följande behandlingar, agera mer i förebyggande syfte.

Operation

Oftast krävs det att urinblåsans sten/-ar avlägsnas genom operation. Detta sker genom en buköppning som kan vara riskfylld i och med att marsvins tarmsystem och ämnesomsättning är känslig. Bukoperationer är generellt sett mer riskfyllda.

Utöver detta finns alltid risken för återfall när det kommer till urinsten. Hos äldre marsvin kan det hända att det bara är en engångsförteelse, medan det hos yngre marsvin finns stor risk för att åkomman återkommer inom något år eller snarare. Detta beror på att ytan på blåsväggen blir ojämn av tidigare urinstens förekomst, vilket bjuder in till fortsatta kristallansamlingar. Berodde den första urinstenen på födan marsvinet fick, kan man få turen att slippa återfall ifall man är mycket försiktig med vad man ger sina marsvin i fortsättningen. Är åkomman däremot av ärftlig art lär den med största sannolikhet återkomma.

Till sist så har marsvin med nedsatt immunförsvar ökad risk för att inte klara av narkosen som operationen innebär.

Sitter stenen i urinröret är operationen ännu svårare och hos hanar i princip omöjlig. Honor kan däremot få stenen utplockad via urinrörsmynningen eller eventuellt operation. Allt detta sker under sövning. Anledningen till att hanar troligen inte går att operera ifall stenen gått ut i urinröret är att de som sagt har ett mycket längre, trängre urinrör som är svårt att komma åt och operera i.

Ifall ett marsvin genomgått en operation kan det vara en god idé att spara stenen och sända den till ett labb för att se vad den består av. Vet man vad stenen består av kan man utifrån det kanske lista ut vad man ska göra för att förebygga vidare stenbildning i framtiden.

Medicinering - en ny metod

Det finns en "ny", till synes effektiv, metod för att behandla urinsten. Under en längre period behandlar man med olika mediciner, tills det att symtom och sten/-ar är borta. I Tyskland ska detta tydligen vara en vanlig metod för att få bort urinsten hos smådjur.

Väljer man detta sätt att behandla, slipper man ta riskerna som operation medför och det är vanligen ett betydligt billigare alternativ för ett oförsäkrat marsvin. Dock är denna metod ej helt beprövad i Sverige och det är få svenska veterinärer som är bekanta med behandlingen, så det får genomföras på eget initiativ och egen risk. Man kan inte vara helt säker på att medicinen kommer att verka som den ska.

Ni kan läsa om hur en svensk behandlade sitt urinstensdrabbade marsvin med några av dessa mediciner HÄR.

Det finns också ett annat, naturligt pulver som ska kunna motverka urinstenar, Chanca Piedra.

Här finns en diskussionstråd där alternativa behandlingsformer diskuteras.

Stabilisera ph-värdet

Det finns studier som pekar mot att tranbär kan hjälpa till att motverka urinsten, men det är ej säkert att det fungerar. Den enda effekten som tranbären har på urinen är att ph-värdet blir sänkt och alltså stabiliserat. Dock har jag hört om några enstaka fall där en aggressiv kur tranbärsdricka ska ha hjälpt mot uringrus. Genom att varje dag under en längre period dosera koncentrerad tranbärsdricka eller tranbärspulver utspätt med vatten finns alltså en liten chans för att man ska få bort en mindre urinsten eller uringrus, förutsatt att det upptäckts i ett tidigt stadie.

Tranbär är relativt rikt på oxalat, så det kan vara en god idé att ge ett litet tillskott av magnesium under tiden man doserar drycken, för att förebygga att uringruset/urinstenen utvecklas vidare.

Askorbinsyra(vitamin C) ger samma, om inte mer, effekt än tranbär och innehåller inte oxalat. Dock är det delade meningar kring C-vitaminets påverkan på kroppen. Vissa vetenskapsmän menar att C-vitamin indirekt kan orsaka stenar i urinblåsan, i och med att C-vitamin kan omvandlas till oxalat. Många studier pekar dock mot att det förebygger urinsten eftersom omvandlingen till oxalat är en mycket långsam process.

Annat som sänker och försurar ph-värdet går också bra att ge.

Övrigt

Smärtan vid urinsten kan även bringa med sig en del bieffekter. Blir marsvinet hängigt och tappar vikt och aptit är det viktigt att det stödmatas. Critical Care, fortimel eller någon ProViva-produkt kan uppfylla detta ändanmål. Hövatten kan också vara viktigt att ge ifall marsvinet äter dåligt med hö.

Gasbildning är inte heller ett helt ovanligt fenomen hos marsvin med urinsten. Detta kan behandlas med t.ex. små doser av minifom. Finns att köpa receptfritt på apoteket.

Smärtstillande(vanligtvis metacam) kan också vara bra att ge, både före och efter operation. Detta hjälper dels mot värken på grund av gaser och dels mot smärtan på grund av den skavande stenen. Metacam är receptbelagt.

Förebyggande

Det finns lite vi mänskliga kan kontrollera, när det kommer till att förebygga urinsten. Urinsten är inte ett helt utforskat område. Mycket lämnas åt slumpen. Men vi kan åtminstone försöka genom att kontrollera det lilla vi kan; kost och miljö.

Kost

Kom ihåg att lagom alltid är bäst! Man bör inte utesluta något ämne ur kosten helt bara för att det kan orsaka urinsten, då de flesta ämnen i rimliga mängder har positiv inverkan på kroppen.

Kalk- och
mineralsten ska omgående tas bort ifall det finns i buren, just eftersom detta innebär en stor tillförsel av kristaller. Det måste vara några av de värsta sakerna man kan ge ett marsvin ifall man vill undvika urinsten. Även pellets bör uteslutas helt eller delvis ur kosten, eftersom det kan tillföra ett mineralöverskott.

För att undvika att marsvin får ett överskott av kalcium eller fostfat, krävs det att kalcium:fosfor kvoten (Ca:P) hålls på ett värde mellan 1,5:1 och 2:1 dagligen, det vill säga att ett marsvin ska ha ett intag mellan 1,5 och 2 delar kalcium mot 1 del fosfor. Havre-, kli- och veteblandningar brukar innehålla mycket höga fosforhalter. För att hålla ett så lågt fosforvärde som möjligt bör man därför minska på eller undvika de flesta sorters spannmål. Dill, persilja, maskrosor, rucolasallad och grönkål brukar innehålla höga kalciumhalter, enligt livsmedelsverket.

C.jpg

Persilja innehåller höga värden av både kalcium och oxalsyra, och bör därför nyttjas mycket sparsamt. Foto: Louise E. (Creation)


Vanligt foder som är rikt på oxalsyra och ej bör ges i större doser är persilja, rödbetor, tomat och spenat. Föda rik på oxalsyra ska man också undvika att ge i stora mängder av anledningen att det kan vara giftigt och dessutom minskar absorptionen av magnesium.

En studie pekar också mot att en liten mängd av magnesium i kombination med vitamin B6 kan motverka/förebygga urinsten. Dock är det ej säkert.

Annat som bör undvikas är brustabletter. Vill ni ge era marsvin vitamintillskott, ge marsvinen tillskotten i koncentrerad form(ex. askorbinsyra för C-vitamin), i brustabletter får marsvinen i sig extra ämnen och mineraler som kan vara skadliga. Det är främst ämnet natrium, det som orsakar bruset, som man vill undvika. Natrium ökar nämligen utsöndringen av kalcium till urinblåsan. Undvik att ge era marsvin produkter som innehåller tillsatt natrium.

En grönsak som är relativt rik på natrium är stjälkselleri, så se upp för att ge för mycket.

För att hålla ph-värdet nere på normalare nivåer kan rikligt med hö och spannmål(havre, kornkross, o.s.v.) hjälpa. Där finns inget bevisat, men torrfoder sägs sänka ph-värden. Kolhydrater och proteiner brukar generellt hjälpa för att uppnå ett sänkt ph-värde. Dock kan spannmål på samma gång höja fosfornivåerna, så kolla upp fodrets värden innan ni ger er in på något som detta.

Det kan också vara en god idé att se över näringsvärdena i dricksvattnet. Beroende på vart man bor i landet kan vattnet ha olika höga ph- och mineralhalter.

Andra produkter som innehåller högre koncentration mineraler, salter eller kristaller bör man också undvika.

Vill ni veta mer om ert marsvinsfoders näringsinnehåll kan ni kika på Livsmedelsverkets sökfunktion. På Guinealynx hemsida kan ni finna en lista med frukters och grönsakers olika kalcium:fosfat kvoter.

Miljö

Som nämnt tidigare är vitamin D viktigt för att kalcium- och fosfatbalansen ska hållas igång. Se till att era marsvin har tillgång till solljus för att förebygga brist. Är ni oroliga för att era marsvin får i sig för lite D-vitamin kan ni ge kalciumsnål pellets(tips: Oxbow). De flesta pelletssorter innehåller tillskott av vitamin D.

En annan viktig komponent i marsvinets miljö för att förebygga urinsten, är tillgången och behovet av vatten. Rent, friskt vatten ska ges varje dag. Marsvin bör dricka minst cirka 100ml om dagen eller äta cirka 100g grönsaker dagligen, för att täcka hela sitt vattenbehov. För att öka sina marsvins lust till att dricka kan man försöka aktivera dem mer genom att ge dem större yta att bo på, mera burtillbehör, ommöblera regelbundet, låta marsvinen springa av sig på golvet ofta, och så vidare. Saknar marsvinet kompis kan det räcka med att tillföra detta för att få djuret att röra på sig mer.

Studie om urinstenar (Tillagt 12-09-08)

Under juni till december 2012 kommer en veterinärstudent, Maria Törner, att göra en studie om urinstenar hos marsvin (och eventuellt kanin) som examensarbete. Hon efterlyser därför erfarenheter hos marsvinsägare som har marsvin som är drabbade av urinstenar, man fyller då i en enkät via hennes hemsida. Hon vill även gärna få in urinstenar för att undersöka dem.

För att få mer information om studien, besvara enkäten och/eller skicka in stenar besök studiens hemsida.

Forskning om urinstenar

I MarsvinsMagazinet nr. 3 2010 finnes följande efterlysning:

" Marsvinshjälpen har fått igång ett projekt kring vidare undersökningar av urinstenar i samarbete tillsammans med en marsvinskunnig veterinär och kemister. Vi vädjar nu till de som antingen har marsvin som kissar ut urinstenar eller som hos veterinär opererar marsvin för urinsten - vill ni spara stenen/stenarna för vårt projekt? De får inte torka så bästa sättet är att:

- hos veterinär lägga dem i provrör/behållare med destillerat vatten eller något annat vatten utan salter.
- hemma lägga dem i någon form av behållare och fylla på med kranvatten.

Ring eller maila Mia Winge
0709-10 12 06 eller
miasmarsvin@glocalnet.net

Outsägligt mycket tack på förhand!
/ Mia Winge & Monica Willnerth  "

Källförteckning

Wikipedia
Guinealynx
Djurskyddsportalen
Träningshjälpen
Livsmedelsverket
Djurkliniken Roslagstull
Veterinären.nu
Immun.se
Vitaminsidan.se
En artikel av Alan R. Gaby
Doctoryourself.com
Wugnet.com
Urologkanalen.com
Artikeln är också till viss del baserad på egen erfarenhet och vad jag lärt mig av legitimerade veterinärer och erfarna marsvinsägare.

Författarens anmärkning:
En del av studierna som artikeln baseras på gäller njursten hos människor och inte urinsten hos marsvin. Dock behandlas de olika arternas sjukdomar på samma vis och njur-och urinstenarnas uppbyggnad är likadan, så jag har valt att använda dessa studier som bevis i min artikel. Det finns också marsvinsägare som kan understryka att detta stämmer hos marsvin, grundat på egen erfarenhet.

Artikeln uppdaterades senast 16/9-2012.

/Louise - Medarbetare på marsvin.ifokus.

Anmäl
2010-06-27 19:08 #3 av: Creation

Nu är denna artikel klar! Hoppas att det blir intressant läsning!

/Louise - Medarbetare på marsvin.ifokus.

Anmäl
2010-06-27 19:09 #4 av: Abico

Jättebra Louise!

Hanna 

Anmäl
2010-06-27 19:11 #5 av: FeliciaS

Kanonbra Louise :) Mycket bra och tydlig information.

Anmäl
2010-06-27 19:33 #6 av: [Maijah]

Mycket intressant läsning! Jättebra info.

Anmäl
2010-06-27 20:17 #7 av: godisgrisen

Superbra!

Anmäl
2010-06-27 20:46 #8 av: Sandra-B

Toppen Louise!

//Sandra, sajtvärd på Marsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
SMF 237 Sweet Dream's 
Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Anmäl
2010-06-28 16:53 #9 av: Fiona

Jätte bra!

Jenny

Medarbetare på Mode & Skönhet iFokus - sajten om mode, skönhet, smink, glitter & glamour!

Kika gärna in på min blogg

Anmäl
2010-11-08 18:28 #10 av: Ismag

Hej tack för all information ett av mina marsvin har urinsten dom har alltid varit mina bästa vänner och betytt mycket för mig när jag haft svårt i skolan osv hon är 4 år nu och jag hoppas hon blir bättre och slipper lida jag är otroligt tacksam !

 

Anmäl
2010-11-08 21:12 #11 av: alva-m-t

Bra info. Bra veta alla reaktioner över urinsten och sådant, så man kan förhindra det i tid.

Anmäl
2011-01-19 16:07 #12 av: Myosotis

Länk till sida med ny kunskap i ämnet.

Anmäl
2011-01-19 23:01 #13 av: Creation

#12 Wow! Det där låter ju bara för bra för att vara sant!! Underbart! Det finns en ljusglimt för de drabbade!

/Louise - Medarbetare på marsvin.ifokus.

Anmäl
2011-01-22 00:58 #14 av: [Maijah]

#12 Intressant!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.