Annons:
Etiketterhälsaartikel
Läst 12798 ggr
Sandra-B
2011-09-17, 21:56

Giardia på marsvin

Giardia är en encellig parasit som både marsvin och människor samt andra djurslag kan drabbas utav. Parasiten bosätter sig i tarmslemhinnan på marsvinet och kan skapa stora problem för de marsvin som blir sjuka. Ja, som blir sjuka…parasiten kan alltså finnas hos alla marsvin i ett hem eller uppfödning men det är oftast inte alla som påvisar symptom eller blir dåliga. Parasiten kan slå ut tarmfloran helt hos marsvin vilket då leder till diarré av varierande kraft och längd. För drabbade marsvin kan det betyda att djuret ena dagen är fullt frisk och dagen efter har diarré för att någon dag senare kanske avlida på grund av vätskebrist och utmattning.

Giardia

Parasiten räknas som en zoonos vilket betyder att den kan smitta mellan djur och människa och vice versa. Oftast har parasiten olika genotyper för olika djurslag och är på så vis bunden till endast ett djurslag exempelvis marsvin. Men jag säger oftast…då det som alltid finns undantag från regeln. Giardia klassas in i genotyper som är döpta med bokstäverna A-G, där marsvin faller in under genotyp G och denna genotyp kan inte smitta till människa. Sporadiska prover har dock gjorts via Smittskyddsinstitutet på olika djurslag och det har visat sig att vissa individer drabbats av genotyp A som smittar mellan både människa och djur.

Giardia har två stadium som den kan leva i och den första är som parasit i tarmslemhinnan på sin värd. I denna fas kan inte parasiten smitta ner andra marsvin i hemmet eller uppfödningen och den gör heller inte marsvinen sjuka, utan räknas mer som latent eller "vilande". Under denna fas går det inte att se på marsvinen om de drabbats av parasiten eller inte och parasiten kan stanna i denna fas under hela marsvinets levnad. Som ni förstår gör detta det ytterst svårt att veta om ens marsvin eller hela uppfödningen går och bär på "vilande" Giardia. Den andra fasen är cystor och parasiten räknas då vara i vilostadium och som mest levnadsduglig. Observera att vilostadium här inte betyder latent eller "vilande" längre!!! Det menas istället att parasiten lämnar värddjuret, tillsammans med avföringen, i form utav ytterst små cystor där parasiten tryggt är inkapslad och skyddad i. Cystorna går inte att se med blotta ögat men ligger inbäddade i avföringen. Parasiten är otroligt levnadsstark när den lämnat värddjuret och det är få saker som faktiskt kan rå på och "döda" den utanför värddjuret. Parasiten kan endast föröka sig inne i värddjuret och inte när den lämnar värddjuret i en cysta men när den väl lämnat värddjuren kan den överleva i månader och upp till flera år och på så vis smitta djur i flera omgångar.

giardia_andresmagnussonsmittskyddsinstitutet
Giardia trofozoiter Foto: Anders Magnusson, Smittskyddsinstitutet

Smitta och orsaker

Cystorna som lämnar värddjuret kan sedan smitta de andra marsvinen som bor i samma bur eller hem. Det tar cirka 3-25 dagar för cystorna att nå sin optimala styrka och på så vis kunna smitta andra djur. Marsvin som går i burar tillsammans med andra drabbade får i sig smittan genom t.ex. foder, vattenflaskan, rengöring av päls osv. Cystorna finns överallt i buren när de väl börjat lämna värddjuret. Vid städning av burar sprider vi runt cystorna då vi oftast använder samma spade överallt där vi lyfter ut spån. Skiftning av vattenflaskor mellan burar bidrar också till smittspridningen om man inte rengör piparna ordentligt, vilket kan vara riktigt svårt.

Jag har nu nämnt cystorna och avföring som smittokällan, vilket också är en av de största källorna till smitta…MEN det finns ännu en lika stor smittokälla till Giardia där det inte handlar om att parasiten legat latent i flera år innan, nämligen vatten. Vatten är det vanligaste orsaken till att både människor och djur drabbas av Giardia. Som boende i en storstad kan man räkna med att vattnet är fritt från Giardiacystor men bor man så att man har eget vatten eller tar vatten från vattentäkter är det dags att vara uppmärksam. Ökad nederbörd, områden med tät djurhållning och ökad avrinning kan leda till att vattentäkter och egna brunnar tar in förorenat vatten från omgivningen där cystorna redan lever. Cystorna trivs sedan ypperligt i vattnet och inväntar helt enkelt en möjlighet att finna en ny värd. Vi ger sedan marsvinen och andra djur detta vatten och parasiten tar sig på så vis in i hemmet eller uppfödningen. Livsmedel kan vara en smittokälla men det är svårt att spåra om smittan kommit från exempelvis grönsaker i en butik.

Parasiten kan även smitta sexuellt vilket betyder att marsvinsuppfödare som fått in parasiten lättare sprider den mellan djuren än vad någon som har två marsvin hemma gör. Risken att drabbas av Giardia är lika stor om du har 2 marsvin eller 100 men risken för att sprida Giardia ökar ju fler djur man har.

Djur som importeras från övriga världen är även de en smittokälla/risk, framför allt från Östeuropa och länder utanför Europa. Vattenhanteringen i andra länder och vattenreningen är inte alltid lika god som i Sverige och risken att marsvin från andra länder har med sig Giardia ökar naturligt då.

Symptom

Giardia kan påvisas både hos friska och sjuka marsvin. Vanligaste symptomet på Giardia är diarré och viktminskning. Marsvinet blir lite slöare än vanligt och har inte allt för mycket ork över till att röra sig fram till exempelvis vattenflaskan eller matskålen. Avföringen hos marsvin luktar normalt inte men vid ett parasitangrepp kan man ibland känna en skarpare, unknare doft på avföringen hos de insjuknade marsvinen. Luktar avföringen inget så kan man tyvärr inte avskriva Giardia som orsak till diarré. Doften inte är ett av huvudsymptomen för parasiten utan det är diarrén i sig själv som är huvudsymptomet, doften uppkommer hos vissa individer men inte hos andra. Diarré som kommer i omgångar/perioder eller långvarig diarré är symptom på Giardia, likaså magkramper och apati.

Varför blir vissa marsvin sjuka och andra inte?

Giardia i sitt smittsamma stadium drabbar oftare yngre djur, äldre djur eller djur som utsätts för stress av något slag. Som stress räknas omflyttning av marsvin i burar, dräktighet, utställning, stök så som ombyggnad/omflyttning av burar och renoveringar. Ja listan kan göras lång. Nedsatt immunförsvar gör marsvinen mer mottagliga för parasiten. Vissa marsvin är mer tåliga än andra vilket gör att i en uppfödning med 30 marsvin är det kanske bara 4 som blir sjuka av parasiten medans övriga 26 marsvin går med parasiten latent under hela sitt liv. 30 marsvin kan även ha Giardia utan att visa ett enda symptom på samma vis som att 30 marsvin kan ha Giardia och alla visar symptom. Det är en klurig parasit på det viset och det gör även så att smittspridning kan ske då en uppfödare utan symptom kan sälja ett marsvin som i sitt nya hem sedan utvecklar Giardia i smittsamt stadium istället för "vilande". Sprids parasiten via avföring så sker det ofta sporadiskt och genom utbrott på ett fåtal marsvin, sprids den genom vattnet blir utbrottet oftare större och mer omfattande och det är oftast här man får se upp då det ökar dödligheten!

Hur kan man ta reda på om marsvinet har Giardia?

Med blotta ögat går det inte att se och en veterinär kan heller inte avgöra om marsvinet påvisar Giardia eller inte vid en undersökning. Det går däremot att göra avföringsprov som skickas iväg för undersökning. Då används en immunofluorescens-teknik där cystorna framträder och Giardia på så vis bekräftas. Med hjälp utav PCR-teknik kan även genotypen bestämmas på parasiten för den som gärna vill ta reda på om parasiten kan smitta mellan flera djurslag eller till människa. Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, genomför tester på avföring från alla djurslag för att påvisa Giardia och avföringsprov kan skickas direkt till dem. Veterinärer kan också ta emot prover och skicka iväg dessa åt ägaren, kom ihåg att kolla först med dem bara! Ibland kan de inte ta emot prover eller så kan det vara så att de skickar iväg en gång per vecka bara. Provet ska givetvis vara så färskt som möjligt och då är det synd om man kommer in med ett prov som sedan får ligga hos en veterinär i några dagar innan det skickas iväg. Diagnos kan ställas antingen genom avföringsprov eller av en veterinär baserat på bakomliggande fakta kring marsvinet/marsvinen. Ibland är det viktigare för både marsvinet, ägare och veterinär att behandling påbörjas än att svar på avföringsprover hinner återkomma.

Behandling av djur och omgivning

Visar avföringsprovet, eller anamnesen, på Giardia så sker behandlingen av marsvin efter kontakt med veterinär för att få reda på rätt preparat och dos per djur. Alla marsvinen ska behandlas med avmaskningsmedel som tar Giardia. Flagyl och Axilur är de vanligaste medlen för behandling och behandlingen sker oftast under en 14 dagars period eller behandling i 7-10 dagar med ett uppehåll och sedan 7-10 dagars behandling igen. Behandlingen upprepas om symptomen inte försvinner på marsvinen och tills ett negativt avföringsprov finns. För att häva akuta sjukdomstillstånd krävs stora mängder vatten då diarré torkar ur djuret och leder till att organen lägger av ett efter ett. Oftast räcker det inte med att ge vatten i en spruta via munnen utan marsvinen måste iväg till en veterinär som snabbt kan vätska upp dem genom vätskekuddar under huden eller dropp. Akut sjuka marsvin klarar sig inte länge utan vatten och det kan handla om några dagar ner till bara några timmar innan läget blir akut och det handlar om liv och död!

Sanering är av stor vikt för att få bort parasiten ur omgivningen så att smittan inte kommer tillbaka på marsvinen. Giardia trivs i fukt och avskyr torka vilket är bra att tänka på! Parasiten är som mest levnadsduglig i 0-60 graders temperatur. Vid sanering så är det därför viktigt att använda sig utav detta. Under vintertid passar man på att ställa ut så mycket saker som möjligt över natten när det är minusgrader och det som inte kan ställas ut då det kanske är för tungt kan man försöka använda den övre temperaturgränsen på. Ångtvättar av god kvalitet går att köpa eller hyra och dessa går att använda på de flesta material för att döda parasiten. För att det ska vara verkningsfullt så krävs dock att ångtvätten tar sig upp i temperaturer kring 70-100 grader. Ångtvätten går tyvärr inte att använda på elektriska prylar, tapeter (dessa släpper då!) eller djur, men till allt annat fungerar den prima. Giardia är motståndskraftig till de flesta rengöringsprodukter vilket betyder att vanliga produkter som Virkon och Klorin är helt verkningslösa mot parasiten. Här gäller ytdesinfektion som går att köpa på apoteket och inget annat. Burar, matskålar, vattenflaskor och rummet där marsvinen bor i ska saneras ordentligt och i flera omgångar. Övriga utrymmen i samma lägenhet/hus ska även dessa saneras då vi själva gått överallt, haft marsvin med oss runt, badat marsvin och lagt våra kläder eller ställt våra tofflor på andra ställen än där marsvinen är. Jobbigt, ja, men gör man det ordentligt från början så slipper man förhoppningsvis att göra om det igen!

Varför skriver jag om Giardia?

Bra fråga då det faktiskt är så att Giardia vad vi i föreningen och veterinärer vet inte är allt för utbrett bland marsvin. Ämnet och parasiten har troligtvis inte uppmärksammats på grund av att ingen vetat om att Giardia finns på marsvin helt enkelt. Veterinärer stöter inte på så många marsvin med Giardia då vi ägare faktiskt inte lämnar in avföringsprover och får det konstaterat. Jag är dock helt övertygad om att det finns flera marsvin under åren som drabbats av parasiten och att flera marsvin även dött utav den, men att det då kallats för "marsvinspest" som blivit namnet där många smittsamma sjukdomar och infektioner klassats in under. Givetvis vill jag inte skrämma upp marsvinsägare och ni behöver inte lämna in avföringsprover kors och tvärs! Jag vill helt enkelt lyfta fram ämnet och göra andra uppmärksamma på Giardiainfektioner och dess existens på marsvin. Känner man igen symptomen så är det nämligen av stor vikt att agera snabbt och då hjälper det inte att tiga med kunskaper.

Författare och tillstånd

Den här artikeln är skriven av Cornelia Wilhelmsson (Oh-rakel), SMF 203 Happy Day's och publicerad här på Marsvin.iFokus med hennes tillstånd.

Bilden är tagen av Anders Magnusson, Smittskyddsinstitutet och även den använd med tillstånd ihop med artikeln.

~Tack så mycket för intressant och viktig information!~

//Sandra, sajtvärd påMarsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
**SMF 237 Sweet Dream's 
**Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

  • Redigerat 2023-02-02, 15:16 av Ljungåsen
Annons:
Fridaaaa
2011-09-17, 22:03
#1

Jättebra artikel!

 Medarbetare: rexkaniner, Support.

Sandra-B
2011-09-17, 22:04
#2

Tack än en gång, Cornelia- super artikel!

//Sandra, sajtvärd påMarsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
**SMF 237 Sweet Dream's 
**Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Lyan
2011-09-18, 10:04
#3

Min hund har kronisk mag- och tarminflammation, hon kommer aldrig bli helt frisk och måste äta kortison resten av livet. Detta startades av en kraftig giardiainfektion. Det är mycket möjligt att hon hade blivit sjuk i framtiden iallafall eftersom hon även verkar vara överkänslig/allergisk men det kan också vara så att giardian skadade hennes slemhinna så illa att imnmunförsvaret fick tokspel. Det går inte att ta reda på vilket som orsakade vilket.

Vänliga hälsningar Emmy
*Min hemsida  *Satin och satinsjukan  *Färggenetik
Svarar jag inte på PM? Påminn mig! Jag glömmer lätt

[saphirasmarsvin]
2011-09-18, 14:11
#4

Intressant (och lite skrämmande) läsning. Ringorm känns ju oerhört skonsamt jämfört med detta. Bör man sanera mot giardia i förebyggande syfte någon gång om året för att vara på den säkra sidan? Undrar också vilket ytdesinfektionsmedel som är det bästa? Apoteket har några olika att välja mellan och då är det ju bra att veta vilket/vilka som verkar med önskad effekt :)

Aristarcos
2011-09-18, 14:16
#5

Från 1177.se

Tarmparasiten Giardia ovanlig i Sverige

Fera olika tarmparasiter kan orsaka magsjuka. Vanligast är Giardia. Den förekomer framför allt i Asien, Afrika, Sydamerika och Öststaterna och är ovanlig i Sverige. Ofta har man fått parasiten utomlands, till exempel genom förorenat vatten eller smittad mat.

Många som smittas har inga besvär, men en del får vattniga och illaluktande diarréer, uppspänd mage och gaser. Kräkningar, feber och buksmärtor förekommer mer sällan. Ibland kan sjukdomen vara långdragen och man går ner i vikt och får näringsbrist i kroppen. Sjukdomen upptäcks genom att parasiten syns i avföringen vid undersökning i mikroskop. Det kan ta en till två veckor från det att man blivit smittad till besvären visar sig. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Det torde alltså vara väldigt ovanligt att man drabbas av Giardia..

Sammetskatt
2011-09-18, 19:48
#6

Usch! Det låter troligt att min älskade marsvinshane jag hade tidigare dog i just detta. Han hade diarré, var slö och apatisk, fick magkramper och dog sedan inom några timmar :( Han hade dock minskat i vikt under en tid och orkade liksom inte "äta upp sig". Han hade just innan detta haft en infektion och behandlats med antibiotika för denna, kanske var det infektionen och hans försämrade allmänkondition som fick honom att insjukna akut.

#4 Om de kan bära på det latent låter det ju inte som man kan göra något förebyggande för att undvika smittan :/

Annons:
Oh-rakel
2011-09-18, 20:21
#7

#4 Vilken ytdesinfektion som man ska använda är svårt att rekommendera om. Parasiten är ytterst livskraftig och inte många saker som tar död på den. Klorin och Vircon är som ex i stort sett verkningslöst. Plus ytdes är en väl använd inom katterier med giardia…så det är väl det bästa rådet som finns att få.

Det går inte att sanera i förebyggande syfte på så vis tyvärr. Men det positiva är att en tätare sanering går att göra! Det tar ca 3-25 dagar för cystorna att komma till smittsamt läge och sanerar man bur inom denna intervall hela tiden så kan man absolut förebygga att smittan sprids. Det kräver ju en del jobb då, men har man en misstanke om smitta så är det värt att köra på med sanering av bur i täta intervaller under en längre period. Har man dock inte smittan hemma så behöver man inte tänka på sanering i förebyggande syfte och får man in smittan är det medicinering och sanering som gäller. 

#5 Informationen du har tagit från 1177.se gäller människor och smittan är bland oss tvåbenta vanligare i andra länder som du skriver…Bland människor som blir smittade i Sverige (alltså inte utomlands) så är vattentäckter den stora boven. Artikeln som jag skrivit handlar dock om marsvin och inte om människor och smittan är inte ovanlig bland sällskapsdjur i landet. SVA visar i sin statistik att exempelvis 25 % av alla prover på katt och hund hos dem påvisar giardia och 50 % av proverna på nötkreatur! Ingen statistik finns över smådjur som marsvin…men siffrorna visar absolut att det inte är en ovanlig smitta.

SMF 203 Happy Day´s underbara marsvin

www.wilhelmssonrex.dinstudio.se

Upp till toppen
Annons: